Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp nơi công sở

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp nơi công sở

Chuyên mục: Cách học tiếng Anh giao tiếp | 23/12/2016

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp nơi công sở sẽ rất cần thiết cho tất cả các bạn khi đi làm tại cơ quan.

                Nếu bạn muốn làm việc tại một môi trường sử dụng tiếng Anh thì bạn phải có một trình độ ngoại ngữ tốt. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp nơi công sở sau đây rất cần thiết cho bạn. Hãy luyện tập để không còn gặp trở ngại khi giao tiếp tiếng Anh.

=> Tiếng Anh giao tiếp kinh doanh

=> Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm

=> Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng trong nhà hàng

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp nơi công sở

1. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp chào hỏi và hẹn gặp nơi công sở

1.1. Mẫu câu chào hỏi

- How do you do? My name is Chris J. Please call me Chris: Xin chào. Tôi tên Chris J. Xin hãy gọi tôi là Chris.

- John Brown. I’m in production department. I supervise quality control: John Brown. Tôi thuộc bộ phận sản xuất. Tôi giám sát và quản lí chất lượng.

- This is Mr.Robison calling from World Trading Company: Tôi là Robinson gọi từ công ty Thương Mại Thế Giới.

- I have had five years experience with a company as a saleman: Tôi có 5 năm kinh nghiệm là nhân viên bán hàng.

- Since my graduation from the school, I have been employed in the Hilton Hotel as a cashier: Từ khi tốt nghiệp, tôi làm thu ngân tại khách sạn Hilton.

- I got a degree in Literature and took a course in typing: Tôi có một văn bằng về văn học và đã học một khóa về đánh máy.

- I worked in the accounting section of a manufacturer of electrical products: Tôi đã làm tại bộ phận kế toán của một xưởng sản xuất đồ điện.

- With my b academic background, I am capable and competent: Với nền tảng kiến thức vững chắc, tôi thấy mình có đủ năng lực và đủ khả năng cạnh tranh.

- Please call me Julia: Xin hãy gọi tôi là Julia.

- She is probably one of the foremost plastic surgeons on the West Coast these days: Cô ấy có lẽ là một trong những bác sĩ phẫu thuật tạo hình hàng đầu ở bờ biển phía Tây hiện nay.

1.2. Mẫu câu hẹn gặp

- I would like to meet you: Tôi mong được gặp ông.

- I am glad to finally get hold of you: Tôi rất vui vì cuối cùng cũng liên lạc được với ông.

- Shall we make it 3 o’clock?: Chúng ta hẹn gặp lúc 3 giờ được không?

- Is there any possibility we can move the meeting to Monday?: Chúng ta có thể dời cuộc gặp đến thứ hai được không?

- I’d like to speak to Mr. John Smith: Tôi muốn nói chuyện với ông John Smith.

- Let me confirm this. You are Mr. Mike of X Company, is that correct?: Xin cho tôi xác nhận một chút, ông là ông Mike của công ty X đúng không?

- Could you spell your name, please?: Ông có thể đánh vần tên mình được không?

- I’m afraid he is on another line. Would you mind holding?: Tôi e rằng ông ấy đang trả lời một cuộc gọi khác. Ông vui lòng chờ máy được không?

- May I leave the message?: Tôi có thể để lại tin nhắn không?

- I’m afraid he is not available now.: Tôi e rằng ông ấy không rảnh vào lúc này.

2. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp biểu dương nơi công sở

- She ought to be praised for what she has done: Cô ấy nên được biểu dương vì những gì cô ấy đã làm.)

- The worker was praised for his observance of the rules: Người công nhân này được biểu dương vì đã tuân thủ các nguyên tắc.

- He deserved credits, certainly: Chắc chắn rồi, anh ấy xứng đáng được tuyên dương

- Mr. Minh was mentioned in the annual report for his cooperation: Ông Minh đã được tuyên dương trong báo cáo thường niên nhờ sự hợp tác tích cực của mình

- Praise always stimulates every individual to make greater efforts: Sự biểu dương luôn là điều khích lệ để mỗi cá nhân nỗ lực hơn nữa

- You did a good job: Anh đã làm rất tốt

- Well done. I’m proud of you: Tốt lắm.Tôi rất tự hào về anh

- The best way to get employees “engaged” at work is to put employees on assignments they enjoy: Cách tốt nhất để các nhân viên có tinh thần làm việc là giao cho họ những công việc mà họ có hứng thú

- Awesome, you’re awesome: Anh thật là quá tuyệt!

- You’ve done a great job: Anh đã làm việc tốt lắm

- Good job on the report! I think the executives will like it: Anh làm bài báo cáo rất tốt! Tôi nghĩ rằng cấp trên sẽ hài lòng về nó.

- What a marvellous memory you’ve got!: Bạn thật là có một trí nhớ tuyệt vời!

- What a smart answer!: Thật là một câu trả lời thông minh!

- He is so prospective: Anh ấy đầy triển vọng

- Well done, Hai! That report you wrote was excellent! I’d like to use it as a model at the staff meeting on Friday: Chúc mừng anh, Hải! Bản báo cáo anh viết rất tốt! Tôi muốn dùng nó làm mẫu bản báo cáo cho cuộc họp nhân viên vào thứ sáu tới

3. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp thảo luận công việc nơi công sở

Tiếng Anh giao tiếp khi thảo luận nơi công sở

- Let’s get down to the business, shall we?: Chúng ta bắt đầu thảo luận công việc được chứ?

- We’d like to discuss the price you quoted: Chúng tôi muốn thảo luận về mức giá mà ông đưa ra

- There’s something I’d like to talk to you: Có vài điều tôi muốn nói với ông

- Ms.Smith, may I talk to you for a minute?: Cô Smith, tôi có thể nói chuyện với cô một phút không?

- I just received your report on the new project. I’m sorry, but it’s not what I want: Tôi vừa nhận được báo cáo của cô về đề án mới. Rất tiếc nhưng đó không phải là những gì tôi muốn

- We need more facts and more concrete informations: Chúng ta cần nhiều thông tin cụ thể và xác thực hơn

- I’m here to talk about importing children’s clothing: Tôi ở đây để nói về việc nhập khẩu quần áo trẻ em

- I’ve been hoping to establish business relationship with your company: Tôi vẫn luôn hi vọng thiết lập mối quan hệ mua bán với công ty ông

- Here are the catalogs and pattern books that will give you a rough idea of our products: Đây là các – ta – lô và sách hàng mẫu, chúng sẽ cho ông ý tưởng khái quats về những sản phẩm của công ty chúng tôi

- Keep to the point, please: Xin đừng lạc đề

- I missed that. Could you say it again, please?: Tôi nghe không rõ. Anh có thể nói lại lần nữa không?

- We shall go on with our discussion in detail tomorrow: Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận chi tiết hơn vào ngày mai

4. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi tăng ca nơi công sở

- Sorry, I have to work overtime: Xin lỗi, tôi phải làm tăng ca

- Are you available to work during the weekend?: Anh có sẵn sàng làm việc cuối tuần không?

- I stayed up all night working: Tôi thức suốt đêm để làm việc

- I am a regular overtime worker: Tôi thường làm việc ngoài giờ

- I’ll be getting home after midnight: Sau nửa đêm chúng tôi mới có thể về nhà

- We may have to pull an all-night to finish: Chúng ta phải kéo dài cả đêm để làm cho xong

- Let’s get it done even if we have to stay up all night: Nếu phải thức suốt đêm chúng ta cũng phải làm xong

- Do you get paid overtime?: Anh có nhận được tiền làm ngoài giờ không?

- I refuse to work overtime during the weekend: Tôi từ chối làm việc ngoài giờ vào cuối tuần

- Working extra hours must be tough: Làm việc thêm giờ sẽ rất gay go

5. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp xin nghỉ phép và thôi việc nơi công sở

5.1. Mẫu câu xin nghỉ phép

- I need tomorrow off: Tôi muốn nghỉ làm ngày mai.

- He has a day off today: Hôm nay anh ấy nghỉ làm.

- I need a sick leave for two days: Tôi muốn xin nghỉ bệnh 2 ngày.

- I want to take a day off to see a doctor: Tôi muốn nghỉ một ngày để đi bác sĩ.

- I’m afraid I’m going to have to pull a sick today: Tôi e rằng tôi sẽ xin nghỉ bệnh hôm nay.

- I got an afternoon off and went to the hospital: Tôi xin nghỉ buổi chiều để đi đến bệnh viện.

- Wouldn’t it be possible for me to take the day off this Friday?: Thứ sáu này tôi xin nghỉ một ngày được không?

- It’s not likely. There’s a lot of work to do: Chắc là không được. Còn rất nhiều việc phải làm.

- I’m asking for three-day personal leave for my wife’s labor: Tôi muốn xin nghỉ 3 ngày vì vợ tôi sắp sinh em bé.

5.2. Mẫu câu xin thôi việc

- I want to widen my line of vision so I would make a decision to quit my job from the next month: Tôi muốn mở rộng tầm nhìn của mình nên bắt đầu từ tháng sau, tôi muốn xin được nghỉ việc.

- I‘ve made a tough decision, sir. Here is my resignation: Tôi đã có 1 quyết định khó khăn thưa ông. Đây là đơn xin thôi việc của tôi.

- I quit because I don’t want to be stuck in a rut. I want to move on: Tôi xin nghỉ việc vì không muốn cứ dính vào thói quen. Tôi muốn tiến tới.

- Previously, I really love working with you. However, for some personal reasons, I cannot work here anymore: Điều đầu tiên tôi muốn nói là tôi rất thích làm việc với ông. Nhưng với một số lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục làm việc tại đây được nữa.

- I’ve been trying, but I don’t think I’m up to this job: Tôi vẫn luôn cố gắng nhưng tôi không nghĩ mình đủ khả năng làm công việc này.

- I’ve been here for too long. I want to change my environment: Tôi đã làm việc ở đây quá lâu rồi, tôi muốn thay đổi môi trường.

- I’m sorry for bring up my resignation at this moment, but I’ve decided to study aboard: Tôi xin lỗi vì đã nộp đơn thôi việc vào lúc này nhưng tôi đã quyết định đi du học.

- To be honest, I’ve got a better order: Thật lòng mà nói tôi có 1 đề nghị tốt hơn.

- I’m running out of steam. I need to take a break: Tôi hết hơi rồi. Tôi cần phải nghỉ ngơi 1 chút.

- I’m quitting because I want to try something different: Tôi bỏ việc vì tôi muốn thử 1 công việc khác.

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp nơi công sở là chủ đề không thể bỏ qua khi học tiếng Anh giao tiếp. Bạn có thể tìm đọc mẫu câu tiếng Anh giao tiếp nhiều chủ đề khác nhau ở cách học tiếng Anh giao tiếp để tham khảo. Hãy đến với English4u để học tiếng Anh chất lượng nhất nhé các bạn!

 

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ