Cách nói tiếng Anh về thần tượng của bản thân

Cách nói tiếng Anh về thần tượng của bản thân

Chuyên mục: Cách học nghe và nói tiếng Anh | 21/12/2016

Cách nói tiếng Anh về thần tượng của bản thân nhằm giúp bạn tự tin trình bày tiếng Anh trước nhiều người

               Trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta sẽ thần tượng một người nào đó. Bạn đã biết giới thiệu về thần tượng của bạn bằng tiếng Anh chưa? Nếu chưa thì hãy tham khảo bài viết cách nói tiếng Anh về thần tượng của bản thân của English4u nhé.

=> Bài nói tiếng Anh về chương trình tivi yêu thích

=> Bài nói tiếng Anh về thời tiết

=> 7 Bí quyết nói tiếng Anh tự nhiên

Cách nói tiếng Anh về thần tượng của bản thân

1. Cách trình bày bài nói tiếng Anh về thần tượng của bạn

Cấu trúc bài nói:

1.1. Phần mở đầu

          Ban đầu các bạn sẽ bắt đầu bằng những câu chào hỏi, để lấy được tinh thần trước khi nói:

- Hello everyone/ everybody, My name is Linh:  Xin chào mọi người, tên của tôi là Linh.

- Ladies and gentlemen!: Kính chào quý vị đại biểu!

          Giới thiệu đề tài của bài nói thường sử dụng những câu sau:

- I’m going to talk about…… (Tôi sẽ nói về………)

- I will take a look at…… (Tôi sẽ nói qua về…….)

- I will tell you something about the background of …… (Tôi sẽ nói cho các bạn vài điều căn bản về……)

- I will fill you in on the history of…….. (Tôi sẽ cho các bạn nghe lịch sử của……)

- I want to concentrate on ……….. (Tôi muốn tập trung nói về ……)

- Today I am here to present to you about …: Tôi ở đây hôm nay để trình bày với các bạn về…

- I would like to present to you …: Tôi muốn trình bày với các bạn về …

- As you all know, today I am going to talk to you about….: (Như các bạn đều biết, hôm nay tôi sẽ trao đổi với các bạn về…)

- I am delighted to be here today to tell you about…(Tôi rất vui được có mặt ở đây hôm nay để kể cho các bạn về…)

1.2. Phần nội dung chính

- Đầu tiên là nhận định của bạn về đề tài được nói đến. Sau đó trình bày chi tết về đề tài này. Bạn phải nói chân thực, mạch lạc từng ý và có ví dụ chứng minh để bài nói thêm sinh động.

- Khi triển khai ý, nếu được, hãy cố gắng vận dụng trải nghiệm thật của bản thân hoặc những thông tin thực tế thay vì bài mẫu thuộc lòng. Bài nói của bạn nhờ đó sẽ tự nhiên hơn, gây thiện cảm cho người nghe.

1.3. Phần kết bài

          Ở phần này bạn phải chốt lại vấn đề đước nói đến, tóm tắt lại với các câu sau đây:

- That brings me to the end of my presentation. I’ve talked about….:Tôi xin dừng bài nói hôm nay tại đây. Tôi vừa nói về…

- To summarize, I ….: Tóm lại, tôi …

- I hope that my presentation today will help you with what I said: Tôi hy vọng bài thuyết trình của tôi hôm nay sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những nội dung tôi đã đề cập.

          Kết thúc bài nói thì bạn nên cảm ơn mọi người:

- Thank you for listening / for your attention: Cảm ơn bạn đã lắng nghe/ tập trung

- Thank you all for listening, it was a pleasure being here today: Cảm ơn tất cả các bạn vì đã lắng nghe, thật là một vinh hạnh được ở đây hôm nay.

- Well that’s it from me. Thanks very much: Vâng, phần của tôi đến đây là hết. Cảm ơn rất nhiều.

- Many thanks for your attention: Cảm ơn rất nhiều vì sự tập trung của bạn.

- May I thank you all for being such an attentive audience: Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã rất tập trung.

2. Những bài nói tiếng Anh về thần tượng của bản thân

2.1. Bài 1

I love and idolize Michael Jackson because he's a great person, a humanitarian. He's a person that I inspire not only myself but others to be as well. If there were more people like Michael Jackson, I promise you this world would be such a great place to live in.

Michael has inspired me in every aspect of my life, but overall he made me a better and more aware person; he taught me that it's okay to be yourself in a world that's trying to make you like everyone else. Stand out, or lose yourself. Michael was always there for me when I had no one. It's funny because although I've never met Michael, but he's been here for me than the people whom I see every single day. How sad is that? There's no words in the English language that can describe how I feel about this man and how I continue to feel about him actually.

I love him from the depths of my soul. There's no way I could ever repay him for all that he's done to my existence. I owe my entire life to him. I wish he knew how much loved and cared about he really was. I also wish I could thank him as well. His presence on this Earth was a gift. I, well we(his fans) were blessed with his presence on Earth.

We're all so very grateful of that. When I listen to him music, I am in the best mood I could ever possibly be in. His music relaxes and calms my soul greatly. He was right. His spirit will live forever in his music and it has. Anyways! I instantly become a million times happier when i see him smile or hear his adorable laughter.

It honestly hurts me when I notice he's sad. His emotions are intertwined with mine. It's weird. I spend my times defending him, crying over him, and most of all, standing by him despite the fact that he's no longer here. I cry because my idol is gone forever. He's never coming back. I will keep my love for him until the day I die.

=> Bài dịch:

Tôi yêu và thần tường Michael Jackson vì ông là một con người tuyệt vời, một nhà từ thiện. Ông ấy là một người mà không chỉ tôi bị cuốn hút mà những người khác đều như vậy. Nếu có nhiều người như Michael Jackson, tôi hứa với các bạn trên thế giới này sẽ là một nơi tuyệt vời để sống.

Michael đã truyền cảm hứng trong mọi khía cạnh cuộc sống của tôi, nhưng tổng thể, ông làm cho tôi trở thành một con người tốt hơn và ý thức hơn, ông đã dạy tôi rằng không quan trọng để là chính mình trong một thế giới đang cố gắng khiến bạn giống như những người khác : nổi bật hoặc đánh mất bản thân. Michael luôn ở bên tôi khi tôi không có ai cả. Thật buồn cười bởi vì mặc dù tôi chưa bao giờ gặp Michael, nhưng ông đã ở cạnh tôi hơn là những người mà tôi nhìn thấy mỗi ngày. Không có từ trong tiếng anh có thể miêu tả tôi cảm thấy về người đàn ông này như thế nào và thực sự làm thế nào để tôi tiếp tục cảm nhận thêm về ông.

Tôi yêu ông ấy từ sâu thẳm của tâm hồn. Không có cách nào mà tôi có thể trả cho tất cả điều mà ông đã gây ra cho sự tồn tại của tôi, tôi đã nợ ông ấy toàn bộ cuộc sống này. Tôi ước rằng ông ấy biết rằng tôi yêu ông ấy bao nhiêu và quan tâm về ông ấy thực sự như thế nào. Tôi cũng ước rằng tôi có thể cám ơn ông ấy rất nhiều. Sự hiện diện của ông ấy trên trái đất này là một món quà. Tôi, cũng như những người hâm mộ được ban phước với sự hiện diện của ông ấy trên trái đất.

Tất cả chúng tôi rất biết ơn về điều đó. Khi tôi lắng nghe ông hát, tôi luôn ở trong tâm trạng tốt nhất mà tôi có thể có được. Âm nhạc của ông ấy làm thư giãn và làm dịu tâm hồn của tôi rất nhiều. Ông ấy đã đúng. Tinh thần của ông sẽ sống mãi trong âm nhạc và nó đã như thế. Dù sao đi nữa ! Tôi ngay lập tức trở nên hạnh phúc hơn một triệu lần khi tôi thấy ông ấy cười hoặc nghe thấy tiếng cười đáng yêu của ông ấy.

Nó thật sự làm tổn thương tôi khi tôi nhận thấy ông ấy buồn bã. Cảm xúc của ông ấy được đan xen với tôi, thật là lạ. Tôi dành nhiều thời gian của tôi để bảo vệ ông ấy, khóc vì ông ấy, và hầu hết tất cả, đứng bên cạnh ông ấy mặc dù thực tế rằng ông ấy không còn ở đây nữa. Tôi khóc vì thần tượng của tôi đã ra đi xa mãi mãi. Ông ấy không bao giờ quay trở lại. Tôi sẽ tiếp tục giữ tình cảm của tôi cho ông ấy cho đến ngày tôi chết.

2.2. Bài 2

Bác Hồ là thần tượng của tôi

Everyone has an idol, some people like a star movie, the other like a famous singer. If I could travel back in time to meet a famous person in history, I would like to meet Uncle Ho because of the following reasons.

First of all, I have seen a lot of films about uncle Ho, read a lot of books and studied his ideology. He is always my greatest idol to study and follow. If I met him, I would look at him close, talk to him and discuss a lot of problems of our country and the dream of young generation. I'm sure that he would listen to me and explain all questions I ask.

Secondly, I knew that Uncle Ho was very good at foreign languages, he could speak fluently fifteen languages. I would ask him how he studied English, Russian, French. In fact, I have been studying English for ages but I haven't been satisfied with my English. I think this is a good opportunity to learn his experiences.

Finally, all Vietnamese people know that Hochiminh devoted his life to our nation. If he wasn't born in Vietnam, our country could still be invaded by other countries. I would like to show the respect to Uncle Ho, and I would say that, all Vietnamese people should study and follow his ideology. Vietnam has become a developed country and got an important role in the world.

=> Bài dịch:

Mọi người đều có một thần tượng, một số người thích một ngôi sao điện ảnh, người khác lại thích một ca sĩ nổi tiếng. Nếu tôi có thể quay ngược thời gian để gặp một người nổi tiếng trong lịch sử, tôi muốn gặp Bác Hồ vì những lý do sau đây.

Trước hết, tôi đã thấy rất nhiều bộ phim về Bác Hồ, đọc rất nhiều sách và học tư tưởng của bác. Bác luôn luôn là thần tượng lớn nhất của tôi để học tập và noi theo. Nếu tôi gặp bác , tôi sẽ nhìn bác gần gũi, nói chuyện và thảo luận rất nhiều vấn đề của đất nước và ước mơ của thế hệ trẻ. Tôi chắc chắn rằng bác sẽ lắng nghe và giải thích tất cả những câu hỏi mà tôi hỏi.

Thứ hai, tôi biết rằng Bác Hồ đã rất giỏi ngoại ngữ, bác có thể nói lưu loát mười lăm ngôn ngữ. Tôi sẽ hỏi bác đã học tiếng Anh, Nga, Pháp như thế nào. Trong thực tế, tôi đã được học tiếng Anh qua các lứa tuổi, nhưng tôi không được hài lòng với tiếng Anh của tôi. Tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để học hỏi kinh nghiệm của bác.

Cuối cùng, tất cả những người Việt biết rằng Hồ Chí Minh đã dành cả cuộc đời mình cho đất nước chúng ta. Nếu ông không sinh ra ở Việt Nam, nước ta vẫn có thể bị xâm chiếm bởi các nước khác. Tôi muốn thể hiện sự tôn trọng với Bác Hồ, và tôi sẽ nói rằng, tất cả những người Việt nên học tập và theo dõi tư tưởng của bác. Việt Nam đã trở thành một quốc gia phát triển và có một vai trò quan trọng trên thế giới.

I believe that Hochiminh will exist forever in hearts of all Vietnamese people.

Tôi tin rằng Hồ Chí Minh sẽ tồn tại mãi mãi trong trái tim của tất cả người Việt.

Hy vọng cách nói tiếng Anh về thần tượng của bản thân ở trên sẽ giúp bạn tự tin trình bày trước nhiều người. Bạn có thể tham khảo thêm cách học nghe và nói tiếng Anh của chúng tôi với nhiều bài viết chia sẻ cách nói tiếng Anh thành thạo, giúp bạn học tiếng Anh tốt hơn. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!

 

 

 

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ