20 câu tiếng Anh giao tiếp cấp tốc đi du lịch nước ngoài

20 câu tiếng Anh giao tiếp cấp tốc đi du lịch nước ngoài

Chuyên mục: Cách học tiếng Anh giao tiếp | 12/07/2017

20 câu tiếng Anh giao tiếp cấp tốc đi du lịch nước ngoài sẽ rất hữu ích cho những bạn sắp đi du lịch nước ngoài mà trình độ tiếng Anh còn hạn chế, chưa tự tin

Bạn chuẩn bị đi du lịch mà trình độ tiếng Anh còn hạn chế? Đừng lo, bạn học 20 câu tiếng Anh giao tiếp cấp tốc đi du lịch nước ngoài dưới đây là có thể nói tiếng Anh cơ bản rồi.

=> Những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh liên quan đến màu sắc

=> Cách học tiếng Anh giao tiếp qua các bộ phim hoạt hình

=> Những mẫu câu tiếng Anh mặc cả khi đi mua hàng (phần 2)

20 câu tiếng Anh giao tiếp cấp tốc đi du lịch nước ngoài

1. Can you speak English?

=> Bạn có thể nói tiếng anh không?

2. Where are you come from?

3. My name is ….( Tên tôi là….).

Ex: My name is Linh ( Tên tôi là Linh).

4. I’m glad to meet you

=> Tôi rất vui được gặp bạn.

5. How long are you going to stay there?

=> Bạn dự định ở đây bao lâu?

6. Could you show me the way to ……..,please?

=> Bạn có thể vui lòng chỉ tôi đến…., được không?.

Ex: Could you show me the way to the station, please?

(Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến nhà ga, được không?)

7. Could you show me on a map how to get there?

=> Bạn có thể chỉ cho tôi trên bản đồ,làm thế nào để đón đó được chứ?

8. Could you please take me to….?

=> Bạn có thể đưa tôi đến…. được không?

9. Where can I find a bus?

=>  Tôi có thể tìm thấy xe bus ở đâu?

10. Where can I get something to eat?

=> Tôi có thể tìm thấy đồ ăn ở đâu?

11. Where is the restroom?

=> Xin cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu?

12. Could you speak more slowly?

=> Bạn có thể nói chậm một chút được không?

13. Sorry, can you repeat what you just said?

=> Xin lỗi, bạn có thể nhắc lại cái bạn vừa nói không?

14. Will you write that down for me?

=> Bạn có thể viết ra cho tôi không?

15. How much does this cost?

=> Cái này giá bao nhiêu?

16. Do you take credit cards ?

=> Bạn có nhận thẻ tín dụng không?

17. I’ll take that

=> Tôi sẽ lấy cái này.

18. I’m lost

=> Tôi bị lạc.

19. I need your help

=> Tôi cần sự giúp đỡ của bạn.

20. Please call the Vietnamese Embassy

=> Làm ơn gọi cho đại sứ quán Việt Nam.

Hy vọng 20 câu trên sẽ giúp bạn tự tin nói tiếng Anh khi đi du lịch. Bạn có thể xem thêm các bài học trên chuyên mục cách học tiếng Anh giao tiếp của English4u để cải thiện kĩ năng giao tiếp nhé. Chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ