Những câu nói tiếng Anh an ủi ý nghĩa nhất

Những câu nói tiếng Anh an ủi ý nghĩa nhất

Chuyên mục: Cách học nghe và nói tiếng Anh | 25/04/2017

Những câu nói tiếng Anh an ủi ý nghĩa nhất sẽ giúp bạn nói tiếng Anh tự tin để an ủi bạn bè hoặc tình yêu

Những câu nói an ủi sẽ giúp bạn bè hoặc người yêu vượt qua nỗi đau nhanh nhất. Vì thế biết những câu nói tiếng Anh an ủi ý nghĩa nhất sau đây sẽ hữu ích cho bạn trong cuộc sống.

=> Những câu nói tiếng Anh lãng mạn trong những bộ phim nổi tiếng của Mỹ (p1)

=> Những câu nói tiếng Anh về ý chí hay nhất trong cuộc sống

=> Những câu nói tiếng Anh về tương lai ý nghĩa nhất

Những câu nói tiếng Anh an ủi ý nghĩa nhất

1. Do not ever forget me , because if I thought you would forget me , I will never leave. ~A. A. Milne

– Đừng bao giờ quên tôi, bởi nếu tôi nghĩ bạn sẽ quên tôi, tôi sẽ không bao giờ ra đi.

2. I can not change the painful past and nor bleak future change awaits you in the front, but I ‘ll be with you when you need me .

– Tôi không thể thay đổi quá khứ đau thương ảm đạm và cũng không thay đổi được tương lai đang chờ bạn ở phía trước, nhưng tôi sẽ bên bạn khi bạn cần đến tôi.

3. If there is a tomorrow we are not together … with this you must always remember. You braver than you believe , stronger appearance and wise than you think . But the most important thing is , even though we are far apart … I will always be at your side. ~A. A. Milne

– Nếu có một ngày mai chúng ta không ở bên nhau… có điều này bạn phải luôn nhớ. Bạn can đảm hơn bạn tin tưởng, mạnh mẽ hơn vẻ ngoài và khôn ngoan hơn bạn nghĩ. Nhưng điều quan trọng nhất là, thậm chí dù chúng ta xa cách nhau… tôi sẽ mãi ở bên cạnh bạn.

4. I can not attribute to you the limits of what I think about you, but I can always do you change , mature and become yourself .

– Tôi không thể gán cho bạn những giới hạn mà tôi nghĩ về bạn, nhưng tôi luôn có thể để bạn thay đổi, trưởng thành và trở thành chính bạn.

5. I can not protect your heart escape crashes and traumatic , but I can accompany you in tears , gathered to pick up the broken pieces and mend them together.

– Tôi không thể bảo vệ con tim bạn thoát khỏi những đổ vỡ và đau thương, nhưng tôi có thể cùng bạn rơi lệ, gom nhặt những mảnh vỡ và hàn gắn chúng lại với nhau.

6. If one day we can not be together , keep me in your heart , I ‘ll be there forever. ~A. A. Milne

– Nếu có một ngày chúng ta không thể ở cùng nhau, hãy giữ tôi trong trái tim bạn, tôi sẽ ở đó mãi mãi.

7. Do not go before me; I may not follow . Do not walk behind me; I probably will not leads. Let’s go next and become my friend. ~ Albert Camus

– Đừng đi trước tôi; tôi có thể sẽ không theo. Đừng đi sau tôi; tôi có thể sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi.

8. I can not solve your behalf all the confusion, doubt or fear, but I can hear what you are expressing and the answers you seek .

– Tôi không thể giải quyết giùm bạn tất cả những rắc rối, nghi ngờ hay lo sợ, nhưng tôi có thể nghe những điều bạn giãi bày và cùng bạn đi tìm lời giải đáp.

9.There is a destiny that makes us brothers: None goes his way, everything that we send into the lives of others comes back into our lives. Edwin Markham

– Có một định mệnh biến chúng ta thành anh em: Không ai đi đường một mình, tất cả những gì ta gửi vào cuộc đời của người khác sẽ quay trở về cuộc đời của ta.

10. I can not help you do not stumble, I can just reach out to you so you do not fall over. Joy, triumph, success and happiness is yours not mine them, but I can accompany you laugh out loud and so much fun .

– Tôi không thể giúp bạn không vấp ngã, tôi chỉ có thể chìa tay ra cho bạn để bạn không bị té nhào. Niềm vui, sự chiến thắng, thành công và hạnh phúc là của bạn chúng không phải của tôi, tuy nhiên tôi có thể cùng bạn cười thật to và vui thật nhiều.

11. Parting is a blessing from god. That’s how you recognize that God has saved you from his mistakes .

– Chia tay là một phép lành từ chúa trời. Đó là cách để bạn nhận ra rằng Chúa đã cứu bạn từ sai lầm của Người.

12. In love , one plus one equals everything and two minus one equals zero. ~Mignon McLaughlin, The Second Neurotic’s Notebook, 1966

– Trong tình yêu, một cộng một bằng tất cả và hai trừ một bằng không.

13. Let the tears fall and soften the wound in your heart. ~Eileen Mayhew

– Hãy để những giọt nước mắt rơi và làm dịu đi vết thương trong lòng bạn.

14. Love is like a cup, it is better to break than to make you hurt for trying to puzzle the pieces together.

– Tình yêu giống như một chiếc cốc, thà để nó vỡ còn hơn làm bạn đau vì cố gắng ghép những mảnh vỡ lại với nhau.

15. Love is like a jigsaw puzzle. When you ‘re in love, all the pieces in its correct position, but when things fall apart, it takes quite some time for you to put the pieces got together .

– Tình yêu như một trò chơi ghép hình. Khi bạn đang yêu, tất cả những mảnh ghép vào đúng vị trí của nó, nhưng khi mọi thứ đổ vỡ, phải mất khá lâu để bạn có thể xếp những mảnh ghép ấy lại.

16. If we love someone who did not love her back, just be gentle with myself because I did not do anything wrong. All because love has not chosen a place to stay in the heart of that person alone.

– Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi. – ( thất tình an ủi )

17. If someone asked me, but I did not love her ngườii, please respect it because love has knocked on the door of our heart, but gently refuse to accept the gifts that he could not return. Do not get to no suffering .

– Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu ngườii ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận để không gây đau khổ.

18. How we behave with love is how we treat ourselves, every heart have the same sense of pain and happiness even if the lifestyle and the way we go to another.

– Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.

Hy vọng, những câu này sẽ giúp bạn giao tiếp tiếng Anh tự tin hơn khi cần an ủi ai đó. Bạn có thể tham khảo thêm cách học nghe và nói tiếng Anh của English với nhiều bài học và phương pháp học hiệu quả. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết và chúc bạn học tiếng Anh thành công!

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ