Học cách nhận xét trong tiếng Anh

Học cách nhận xét trong tiếng Anh

Chuyên mục: Cách học tiếng Anh giao tiếp | 27/04/2017

Học cách nhận xét trong tiếng Anh để thành thạo tiếng Anh khi nhận xét về điều gì đó

Hôm nay, English4u sẽ chia sẻ tới các bạn những mẫu câu, cụm từ đưa ra ý kiến và cách để nhận xét những ý kiến trong tiếng Anh. Cùng học cách nhận xét trong tiếng Anh sau đây nhé.

=> Cách giải thích khi bạn trễ hẹn bằng tiếng Anh

=> Tiếng Anh giao tiếp tham khảo đầu thầu – hồ sơ dự thầu

=> Cách nói khác của Looking forward to

Học cách nhận xét trong tiếng Anh

1. Stating your Opinion (Đưa ra ý kiến)

- It seems to me that … (Với tôi, dường như là..)

- In my opinion, … (Theo ý kiến tôi thì…)

- I am of the opinion that …/ I take the view that ..(ý kiến của tôi là/ Tôi nhìn nhận vấn đề này là)

- My personal view is that … (Quan điểm của riêng tôi là…)

- In my experience … (Theo kinh nghiệm của tôi thì…)

- As far as I understand / can see … (Theo như tôi hiểu thì…)

- As I see it, …/ From my point of view … (Theo tôi/ theo quan điểm của tôi)

- As far as I know … / From what I know …(Theo tôi biết thì…/ Từ nhừng gì tôi biết thì…)

- I might be wrong but … (Có thể tôi sai nhưng…)

- If I am not mistaken … (Nếu tôi không nhầm thì…)

- I believe one can (safely) say … (Tôi tin rằng…)

- It is claimed that … (Tôi tuyên bố rằng…)

- I must admit that … (Tôi phải thừa nhận rằng…)

- I cannot deny that … (Tôi không thể phủ nhận rằng…)

- I can imagine that … (Tôi có thể tưởng tượng thế này…)

2. I think/believe/suppose … (Tôi nghĩ/ tin/ cho là)

- Personally, I think … (Cá nhân tôi nghĩ rằng….)

- That is why I think … (Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng…)

- I am sure/certain/convinced that … (Tôi chắc chắn rằng….)

- I am not sure/certain, but … (Tôi không chắc nhưng…)

- I am not sure, because I don’t know the situation exactly. (Tôi không chắc lắm vì tôi không biết cụ thể tình huống như thế nào)

- I have read that … (Tôi đã đọc được rằng…)

- I am of mixed opinions (about / on) … (Tôi đang phân vân về việc…)

- I have no opinion in this matter. (Tôi không có ý kiến gì về việc này)

3. Outlining Facts (Chỉ ra điều hiển nhiên)

- The fact is that …(Thực tế là…)

- The (main) point is that … (Ý chính ở đây là…)

- This proves that … (Điều này chứng tỏ rẳng…)

- What it comes down to is that … (Theo những gì được truyền lại thì…)

- It is obvious that ...(Hiển nhiên là…)

- It is certain that … (Tất nhiên là….)

- One can say that … (Có thể nói là…)

- It is clear that … (Rõ ràng rằng….)

- There is no doubt that … (Không còn nghi ngờ gì nữa….)

Học chăm chỉ những mẫu câu cùng với các cụm từ trên và thực hành cùng bạn bè để ghi nhớ và sử dụng trôi chảy hơn. Tham khảo cách học tiếng Anh giao tiếp để học tiếng Anh hiệu quả nhất nhé. Chúc bạn học tập thành công!

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ