Tiếng Anh giao tiếp thông dụng về chủ đề thời tiết

Tiếng Anh giao tiếp thông dụng về chủ đề thời tiết

Chuyên mục: Cách học tiếng Anh giao tiếp | 30/11/2016

Từ vựng và những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng về chủ đề thời tiết

          Thời tiết là chủ đề mà chúng ta thường xuyên trao đổi trong ngày. Học tiếng Anh giao tiếp thì bạn nên vận dụng những mẫu câu thông dụng để luyện tập sẽ rất hiệu quả. Vì thế English4u xin giới thiệu cho bạn từ vựng và những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng về chủ đề thời tiết để bạn tự tin trao đổi với bạn bè và mọi người xung quanh.

=> Tiếng Anh thông dụng trong khách sạn

=> Tiếng Anh giao tiếp kinh doanh

=> Tiếng Anh giao tiếp trong siêu thị

Tiếng Anh giao tiếp thông dụng về chủ đề thời tiết

1. Từ vựng tiếng Anh về chủ đề thời tiết

- A drought:  hạn hán

- Barometer / bəˈrɑːmɪtər /: dụng cụ đo khí áp

- Blizzard/galeforce conditions:  điều kiện bão tuyết

- Blustery wind: gió dữ dội

- Breeze / briːz  /: gió nhẹ

- Celsius  / ˈselsiəs / độ C

- Chilly / ˈtʃɪli  /: lạnh thấu xương

- Climate /  ˈklaɪmət /: khí hậu

- Climate change /  ˈklaɪmət tʃeɪndʒ  /: biến đổi khí hậu

- Cloud / klaʊd  /: mây

- Cloudy / ˈklaʊdi  /: nhiều mây

- Cold / koʊld  /: lạnh

- Cyclone  / ˈsaɪkloʊn /: Bão (dùng để gọi các cơn bão ở Nam Bán Cầu)   

- Degree  /dɪˈɡriː /: độ

- Drizzle / ˈdrɪzl  /: mưa phùn

- Dry / draɪ /: khô

- Dull / dʌl  /: lụt

- Fahrenheit / ˈfærənhaɪt /: độ F

- Flood / flʌd  /: lũ, lụt, nạn lụt

- Fog / fɔːɡ/: sương mù

- Foggy / ˈfɔːɡi  /: có sương mù

- Frost / frɔːst  /: băng giá

- Frosty / ˈfrɔːsti  /: giá rét

- Gale /  ɡeɪl /: gió giật

- Global warming  / ˈɡloʊbl ˈwɔːrmɪŋ  /: hiện tượng ấm nóng toàn cầu

- Hail / heɪl  /: mưa đá

- Hailstone / ˈheɪlstoʊn  /: cục mưa đá

- Hailstones: mưa đá

- Hard frost: thời tiết lạnh buốt

- Hot / hɑːt  /: nóng

- Humid / ˈhjuːmɪd /: ẩm

- Hurricane / ˈhɜːrəkən /: Bão (dùng để gọi các cơn bão ở Đại Tây Dương / Bắc Thái Bình Dương)

- Ice / aɪs  /: băng

- Icy / ˈaɪsi  /: đóng băng

- Light drizzle: mưa phùn nhẹ

Từ vựng về chủ đề thời tiết

- Lightning / ˈlaɪtnɪŋ /: Chớp, tia chớp

- Lightning arrester / ˈlaɪtnɪŋ əˈrestər /: Cột thu lôi

- Mild weather: thời tiết dịu nhẹ

- Mist / mɪst /: sương muối

- Overcast / ˌoʊvərˈkæst  /: u ám

- Prolonged rain: mưa kéo dài

- Rain / reɪn  /: mưa

- Rainbow / ˈreɪnboʊ  /: cầu vồng

- Raindrop / ˈreɪndrɑːp / : hạt mưa

- Rainfall / ˈreɪnfɔːl  /: lượng mưa

- Rain-storm/rainstorm / ˈreɪnstɔːrm /: Mưa bão

- Shower / ˈʃaʊər  /: mưa rào

- Sleet  / sliːt  /: mưa tuyết

- Snow / snoʊ /: tuyết

- Snowflake / ˈsnoʊfleɪk  /: bông tuyết

- Storm / stɔːrm  /: Bão, giông tố (dông tố): từ gọi chung cho các cơn bão

- Stormy / ˈstɔːrmi  /: có bão

- Sun / sʌn  /: mặt trời

- Sunny  / ˈsʌni  /: có nắng

- Sunny spells: trời nắng

- Sunshine / ˈsʌnʃaɪn /: ánh nắng

- Temperature / ˈtemprətʃər /: nhiệt độ

- The Flood, Noah's Flood / ˌnoʊəz  flʌd  / : nạn hồng thuỷ

- Thermometer / θərˈmɑːmɪtər /:nhiệt kế

- Thunder / ˈθʌndər /: Sấm, sét

- Thunderbolt / ˈθʌndərboʊlt /: Tiếng sét, tia sét

- Thunderstorm / ˈθʌndərstɔːrm  /: Bão tố có sấm sét, cơn going

- Tornado / tɔːrˈneɪdoʊ  /: lốc (noun) một cơn gió cực mạnh xoáy tròn trong một khu vực nhỏ; xoay tròn theo cột không khí

- Torrential rain / təˈrenʃl  reɪn /: mưa lớn, nặng hạt

- Typhoon / taɪˈfuːn  /: Bão, siêu bão (dùng để gọi các cơn bão ở Tây Bắc Thái Bình Dương)

- Weather conditions: Tình trạng thời tiết

- Weather forecast /ˈweðər ˈfɔːrkæst / : dự báo thời tiết

- Wet / wet  /: ướt

- Wind / wɪnd /: gió

- Wind Chill / wɪnd  tʃɪl /: gió rét

- Windy / ˈwɪndi  /: nhiều gió

2. Những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng về chủ đề thời tiết

2.1. Những câu nhận xét chung về thời tiết

- Lovely day, isn’t it! Một ngày thú vị đúng không!

- What a nice day! What a beautiful day! hôm nay đẹp trời thật!

- The weather’s fine trời đẹp

- The sun’s shining trời đang nắng

- There’s not a cloud in the sky trời không gợn bóng mây

- It’s going to freeze tonight tối nay trời sẽ rất lạnh

- Bit nippy today. Hôm nay hơi lạnh.

- It’s below freezing. trời lạnh vô cùng

- It doesn’t look like it’s going to stop raining today. Có vẻ hôm nay trời sẽ không ngừng mưa.

- It’s forecast to rain dự báo trời sẽ mưa

- The sky’s overcast trời u ám

- It looks like rain trông như trời mưa

- It looks like it’s going to rain trông như trời sắp mưa

- We’re expecting a thunderstorm chắc là sắp có bão kèm theo sấm sét

- It’s starting to rain trời bắt đầu mưa rồi

- It’s pouring with rain trời đang mưa to lắm

- It’s raining cats and dogs trời đang mưa như trút nước

- It’s stopped raining trời tạnh mưa rồi

- It’s clearing up trời đang quang dần

- The sun’s come out mặt trời ló ra rồi

- The sun’s just gone in mặt trời vừa bị che khuất

- There’s a strong wind đang có gió mạnh

- The wind’s dropped gió đã bớt mạnh rồi

- That sounds like thunder nghe như là sấm

- That’s lightning có chớp

- What strange weather we’re having! Sao thời tiết lạ thế nhỉ!

- It’s not a very nice day. hôm nay trời không đẹp lắm.

- What a terrible day! hôm nay trời chán quá!

- What miserable weather! thời tiết hôm nay tệ quá!

- It’s supposed to clear up later trời chắc là sẽ quang đãng sau đó.

Bạn cũng có thể đưa ra những dự báo thời tiết bằng cách sử dụng nhiều hình thức khác nhau – chứ không chỉ là will hoặc going to:

- I think it’ll clear up later. Tôi nghĩ lúc sau trời sẽ quang đãng.

- It’s going to rain by the looks of it. Trời có vẻ sắp mưa.

- We’re in for frost tonight. Đêm nay chúng ta phải chịu một đợt sương giá.

- They’re expecting snow in the north. Họ đang mong tuyết ở miền bắc.

- I hear that showers are coming our way. Tôi nghe rằng sắp có mưa đá.

- The sun’s trying to come out. Mặt trời đang dần ló dạng.

- It’s been trying to rain all morning. Trời đang cố gắng để mưa cả buổi sáng.

- It’s finally decided to rain. Cuối cùng trời cũng quyết định mưa.

- We had a lot of heavy rain this morning sáng nay trời mưa to rất lâu

- We haven’t had any rain for a fortnight cả nửa tháng rồi trời không hề mưa

- Nếu ai đó phàn nàn trời mưa quá nhiều, ta có thể nói: Never mind – it’s good for the garden. Đừng lo – nó tốt cho khu vườn mà.

- Nếu ai đó phàn nàn trời quá nóng, ta có thể nói: At least my tomatoes will be happy. Ít nhất cà chua của tôi sẽ tươi tốt.

- Nếu cuộc trò chuyện chỉ nói về thời tiết xấu nói chung, thì có lẽ ai đó sẽ nói rằng: Well, I’ve heard it’s worse in the west. They’ve had terrible flooding. Vâng, tôi nghe trời xấu hơn ở đằng tây. Họ gặp lũ lụt khủng khiếp.

2.2. Hỏi về thời tiết

* Hỏi về thời tiết trong ngày, chúng ta sử dụng mẫu câu:

- What’s the weather like today? (Thời tiết hôm nay như thế nào?)

- Do you know what the weather will be like tomorrow? (Bạn có biết thời tiết sẽ như thế nào vào ngày mai?)

- Do you know if it’s going to rain tomorrow? (Bạn có biết trời có mưa vào ngày mai không?)

- Did you see the weather forecast? (Anh đã xem dự báo thời tiết chưa?)

- What’s the forecast? What’s the forecast like? dự báo thời tiết thế nào?

Tiếng Anh giao tiếp thông dụng về chủ đề thời tiết

* Hỏi về thời tiết, khí hậu ở một nơi nào đó, chúng ta sử dụng mẫu câu:

- What is the weather like in Vietnam? (Thời tiết ở Việt Nam như thế nào?)

- How is the climate in Korea? (Khí hậu ở Hàn Quốc như thế nào?)

- Does it rain much in Nha Trang? (Ở Nha Trang trời có mưa nhiều không?)

- How different is the weather between HCMC and Hanoi? (Thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà nội khác nhau ra sao?)

2.3. Trả lời cho câu hỏi về thời tiết

* Trả lời về thời tiết trong ngày, chúng ta sử dụng mẫu câu:

- It’s + thời tiết (hot, cold, windy…)

Ví dụ:

-         The weather is supposed to be sunny and warm tomorrow: Thời tiết được cho là

có nắng và ấm áp vào ngày mai.

-         It’s supposed to rain for the next several days: Trời được cho là có mưa trong

vài ngày tới.

-         I didn’t see the news yesterday so I don’t know what the weather is going to be

like: Tôi không xem tin tức ngày hôm qua vì vậy tôi không biết thời tiết sẽ thế nào.

-         I heard Da Nang is a very gloomy city with so many clouds: Tôi nghe nói Đà

Nẵng là một thành phố rất u ám có rất nhiều mây.

* Trả lời về thời tiết, khí hậu ở một nơi nào đó, chúng ta sử dụng mẫu câu:

- Weather in Lao is usually hot in the summer and mild in the winter. It never really gets that cold: Thời tiết ở Lào thường là nóng trong mùa hè và êm dịu vào mùa đông. Trời chưa bao giờ thực sự là lạnh cả.

- The weather in Pusan is very similar to Seoul. The main difference is that Seoul gets a little more snow in the winter and a little hotter in the summer. This is primarily because Pusan is right next to the water: Thời tiết ở Pusan rất giống với Seoul. Sự khác biệt chính là Seoul có chút tuyết vào mùa đông và nóng hơn một chút vào mùa hè. Chủ yếu là vì Pusan nằm ngay bên cạnh biển.

* Trả lời về Nhiệt độ (Temperatures):

- What’s the temperature? trời đang bao nhiêu độ?: It’s 22°C (“twenty-two degrees”) bây giờ đang 22°C

- What temperature do you think it is? cậu nghĩ bây giờ đang bao nhiêu độ?: Probably about 30°C (“thirty degrees”) khoảng 30°C

Với bài viết “Tiếng Anh giao tiếp thông dụng về chủ đề thời tiết” bạn sẽ tự tin trao đổi tiếng Anh, trình độ giao tiếp tiếng Anh của bạn sẽ được nâng cao nhanh chóng. Để học tiếng Anh bạn có thể tìm đọc thêm những mẫu câu tiếng Anh về chủ đề khác ở chuyên mục cách học tiếng Anh giao tiếp trên website English4u.

 

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ