Những câu nói tiếng Anh ý nghĩa về gia đình

Những câu nói tiếng Anh ý nghĩa về gia đình

Chuyên mục: Cách học nghe và nói tiếng Anh | 28/11/2016

Những câu nói tiếng Anh ý nghĩa về gia đình có lời dịch để bạn có thể luyện nói thường xuyên. Từ đó cảm nhận được sự sâu sắc của tình cảm gia đình.

        Gia đình là gì? Gia đình là nơi bao bọc chở che cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh cuộc sống, là điểm tựa cho chúng ta khi gặp khó khăn vất vả và tình cảm gia đình là tình cảm quý giá nhất của mỗi con người. Hãy cùng English4u tôn vinh những giá trị đích thực của tình cảm gia đình qua những câu nói tiếng Anh ý nghĩa về gia đình.

=> Những câu nói tiếng Anh hay về tình bạn

=> Những câu nói tiếng Anh thông dụng 

=> 99 câu tiếng Anh thông dụng hằng ngày

Những câu nói tiếng Anh ý nghĩa về gia đình 

1. Family is like music, some high notes, some low notes, but always a beautiful song

=> Gia đình giống như một bản nhạc có nốt thăng, nốt trầm, lúc vui, lúc buồn nhưng nó vẫn luôn là một bài hát tuyệt đẹp.

2. If you have a place to go, is a home. If you have someone to love , is a family. Ìf you have both, is a blessing

=> Nếu bạn có một nới để về, đó gọi là nhà. Nếu bạn có một người để yêu thương, đó gọi là gia đình. Nếu bạn có cả hai thì đó là một phước lành.

3. Rejoice with your family in the beautiful land of life

=> Vui vẻ với gia đình của bạn trên mảnh đất tươi đẹp của cuộc sống.

4. A happy family is but an earlier heaven

=> Một gia đình hạnh phúc giống như bạn lên thiên đường sớm vậy

5. Family where the life begins and the love never

=> Nhà là nơi cuộc sống bắt đầu và là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc

Family where the life begins and the love never

6. When I think of any of my successes, I am thankful to God from whom all blessings flow, and to my family and friends who enrich my life

=> Khi tôi nghĩ về thành công của mình, tôi luôn cảm ơn chúa người đã ban cho tôi mọi phước lành, và gia đinh và bạn bè tôi, những người làm cuộc sống của tôi trở nên phong phú.

7. Families, like individuals, are unique

=> Gia đình giống như một cá thể độc lập và duy nhất

8. A home is not a mere transient shelter: its essence lies in the personalities of the people who live in it

=> Nhà không đơn giản chỉ là một nơi trú chân tạm thời:  tính cách của những con người sống trong ngôi nhà đó chính là cốt lõi của mái ấm.

9. Houses are built to live in and not to look on

 => Nhà được dựng nên để sống, không phải để ngắm.

10. What can you do to promote world peace? Go home and love your family

=> Bạn có thể làm gì để xây dựng hòa bình thế giới? Hãy về nhà và yêu thương gia đình của mình.

11. All happy families resemble one another, each unhappy family is unhappy in its own way

=> Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh có một kiểu bất hạnh riêng.

12. The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely

=> Khả năng tìm được cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất khiến gia đình trở nên hạnh phúc và cuộc đời trở nên đáng yêu.

13. Family means no one gets left behind or forgotten (David Ogden Stiers)

=> Gia đình nghĩa là không ai bị bỏ rơi hay quên lãng.

14. Siblings: children of the same parents, each of whom is perfectly normal until they get together (Sam Levenson)

=> Anh chị em: những đứa trẻ cùng cha mẹ, mỗi đứa đều rất bình thường cho đến khi chúng sát cánh bên nhau.

15. Home is where you are loved the most and act the worst (Marjorie Pay Hinckley)

=> Nhà là nơi bạn được yêu thương nhất nhưng hành xử tệ nhất.

16. To understand your parents’ love, you must raise children yourself (Chinese proverb - tục ngữ Trung Quốc)

=> Tự nuôi con mới thấu hiểu tình yêu của cha mẹ.

17. Charity begins at home, but should not end there (Thomas Fuller)

=> Lòng nhân ái bắt nguồn từ gia đình, nhưng không nên kết thúc luôn ở đó.

18. Family is not an important thing, it’s everything (Michael J. Fox)

=> Gia đình không phải là thứ quan trọng, nó là tất cả mọi thứ.

Những câu nói tiếng Anh ý nghĩa về gia đình 

19. A man travels the world over in search of what he needs, and returns home to find it (George Moore)

=> Một người đi khắp thế gian để lùng sục những điều anh ta muốn, và trở về nhà để tìm thấy nó.

20. When everything goes to hell, the people who stand by you without flinching – they are your family (Jim Butcher)

=> Khi mọi thứ rơi xuống địa ngục, những người còn lại bên cạnh bạn mà không do dự – họ là gia đình của bạn.

21. Spare the rod and spoil the child – that is true. But, beside the rod, keep an apple to give him when he has done well (Martin Luther)

=> Thương cho roi cho vọt – điều đó là đúng. Nhưng bên cạnh chiếc roi, hãy giữ một quả táo để tặng đứa trẻ khi chúng làm tốt.

22. Don’t handicap your children by making their lives easy (Robert A Heinlein)

=> Đừng gây bất lợi cho con cái bạn bằng việc cho chúng cuộc sống dễ dàng.

23. The love we have in our youth is superficial compared to the love that an old man has for his old wife (Will Durant)

=> Tình yêu chúng ta có trong tuổi trẻ chỉ là hời hợt so với tình yêu mà một người đàn ông già nua dành cho người vợ già của mình.

24. When sisters stand shoulder to shoulder, who stands a chance against us? (Pam Brown)

=> Khi chị em ta vai kề vai, ai có thể chống lại chúng ta?

25. Home is a name, a word, it is a strong one; stronger than magician ever spoke, or spirit ever answered to, in the strongest conjuration (Charles Dickens)

=> Gia đình là một cái tên, một ngôn từ mạnh mẽ; mạnh hơn lời của những pháp sư hay tiếng đáp của các linh hồn; đó là lời nguyện cầu hùng mạnh nhất.

          Những câu nói ý nghĩa về tình cảm gia đình là bài học quý giá mà chúng ta cần biết. Đó là những điều đơn giản để chúng ta nhận ra giá trị sâu sắc của gia đình. Hãy lưu giữ những câu nói tiếng Anh ý nghĩa về gia đình ở trên nhé, nó sẽ là hành trang cho bạn đi đến suốt cuộc đời.

          Thường xuyên sử dụng những câu nói này không những giúp bạn thể hiện ngôn ngữ của bạn và còn giúp biểu hiện nội tâm đẹp của mình. Hơn thế nữa, đây cũng là cách học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả. English4u sẽ luôn là ngôi nhà thứ 2 mang đến cho bạn trình độ tiếng Anh ở tầm cao mới.

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ