Bài tập tiếng Anh lớp 8 có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 8 có đáp án

Chuyên mục: Lớp 8 | 15/07/2016

Bài tập tiếng Anh lớp 8 có đáp án với các chủ điểm về thì, câu tường thuật, các dạng so sánh sẽ giúp các em ôn luyện tiếng anh tốt hơn

Bài tập tiếng Anh lớp 8 có nhiều dạng cho học sinh lựa chọn và luyện tập. Các dạng bài tập có thể dựa trên chủ điểm ngữ pháp về các thì, chia động từ, phân loại từ… Với mỗi chủ điểm, các em học sinh nên tìm bài tập liên quan để làm. Sau đây là tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 8 kèm đáp án cho các em tham khảo và luyện tập ở nhà.

bai-tap-tieng-anh-lop-8-co-dap-an

Bài tập tiếng Anh lớp 8 có nhiều dạng khác nhau

1. Bài tập tiếng Anh lớp 8 có đáp án về thì

1. Bad driving ( cause) …………… many accidents.

2. Mai and Lan ( see) ………………….. a movie tonight.

3. Mozart ( wite) …………….. more than 600 pieces of music.

4. "How you ( learn) ………………….. to drive?" – " My father ( teach) …………….. me."

5. We usually ( go ) …. to the library three times a week, but last week we ( go) …….twice

6. Alexander ( introduce) ………….. the telephone in 1876.

7. Yesterday I ( be) ………busy, so I (not have) ………… time to phone you.

8. Would you like (come) …………. To dinner tomrrow?

<Còn nữa>

Đáp án

1. causes

2. are going to see

3. wrote

4. did ... learn – taught

5. go – went

6. introduced

7. was – didn’t have

8. to come.

Bạn có thể download tất cả các bài tập tiếng Anh lớp 8 liên quan đến các thì kèm đáp án chính xác và chuẩn nhất tại đây.

Bài tập tiếng Anh lớp 8 chia thì có đáp án

Các câu hỏi trắc nghiệm về thì tiếng Anh lớp 8 có đáp án

bai-tap-tieng-anh-lop-8-co-dap-an

Bài tập tiếng Anh lớp 8 có dạng tự luận và trắc nghiệm

2. Bài tập tiếng Anh lớp 8 về cấu trúc so sánh

Trong phần kiến thức tiếng Anh lớp 8 về cấu trúc so sánh, các em sẽ thường gặp các dạng so sánh như so sánh hơn, so sánh hơn nhất. Tuy nhiên có nhiều trường hợp ngoại lệ khi viết các dạng so sánh của tính từ. Các em có thể làm thử bài tập dưới đây nhé.

Chia dạng đúng của tính từ theo các cấp so sánh từ so sánh hơn đến so sánh hơn nhất

1. beautiful

2. hot

3. crazy

4. slowly

5. few

6. little

7. bad

8. good

9. attractive

10. big

<Còn nữa>

Đáp án

1. beautifully -> beautifully -> the most beautifully

2. hot -> hotter -> the hottest

3. crazy -> crazier -> the craziest

4. slowly -> more slowly -> the most slowly

5. few -> fewer -> the fewest

6. little -> less -> the least

7. bad -> worse -> the worst

8. good -> better -> the best

9. attractive -> more attractive -> the most attractive

10. big -> bigger -> the biggest

Download toàn bộ bài tập tiếng Anh lớp 8 về so sánh có đáp án tại đây.

3. Bài tập tiếng Anh lớp 8 có đáp án về câu tường thuật

Câu tường thuật cũng là chủ điểm quan trọng mà học sinh cần nắm được khi học chương trình Anh văn lớp 8. Dưới đây là một số ví dụ về câu tường thuật, bạn có thể download bản đầy đủ phía dưới nhé.

1. "If I were you,I wouldn't buy this car"

He advised...............................................................................................................

2. "Shall I carry your suicase,Lan?"said Nam.

Nam offered.............................................................................................................

3. "Yes,all right,I'll share the food with you,Dave."

Ann agreed..............................................................................................................

4. "Sue,can you remember to buy some bread?"

Paul reminded..........................................................................................................

<Còn nữa>

Đáp án

1. He advised me not to buy that car.

2. Nam offered to carry Lan's suitcase.

3. Ann agreed to share the food with Dave.

4. Paul reminded Sue to buy some bread.

Download bản bài tập đầy đủ về câu tường thuật tiếng Anh lớp 8 kèm đáp án tại đây.

Bài tập tiếng Anh lớp 8 có đáp án (kèm thang điểm)

Hi vọng với các dạng bài tập tiếng Anh lớp 8 có đáp án như trên sẽ giúp các em hệ thống lại kiến thức và thực hành nhiều hơn. Các em học sinh có thể download về máy đề làm bài tập và theo dõi các bài viết tiếp theo để cùng ôn luyện nhé.

x
Chia sẻ
Chia sẻ