Bài luận tiếng Anh về việc xem tivi hay nhất

Bài luận tiếng Anh về việc xem tivi hay nhất

Chuyên mục: Bài viết tiếng Anh hay | 06/03/2017

Bài luận tiếng Anh về việc xem tivi hay nhất sẽ giúp bạn hoàn thành được bài luận tiếng Anh hay và nâng cao kỹ năng viết tiếng Anh

                Khi học tiếng Anh bạn nên luyện viết tiếng Anh thường xuyên nhé. Kĩ năng viết rất quan trọng trong các kỳ thi tiếng Anh. Sau đây là bài luận tiếng Anh về việc xem tivi hay nhất để bạn tham khảo thực hành viết thành thạo hơn.

=> Bài luận tiếng Anh về mùa yêu thích

=> Bài luận tiếng Anh về nghề bác sĩ

=> Bài luận tiếng Anh về ngày quốc tế phụ nữ 8/3

Bài luận tiếng Anh về việc xem tivi hay nhất

1. Cấu trúc & cách triển khai một bài luận bằng tiếng Anh

Trong một đoạn văn chuẩn thường phải có câu chủ đề (topic sentence). Trong câu chủ đề phải có hai phần: chủ đề (topic) và ý chính (controlling idea).

- Chủ đề: Thông thường câu chủ đề là câu mở đầu bài luận. Mặc dù trong cách viết tiếng Anh, câu chủ đề còn có thể có các vị trí khác trong bài luận, nhưng để an toàn và không tự làm khó mình nên sử dụng cách viết với câu chủ đề là câu đầu tiên.

- Ý chính: Khi đã có câu chủ đề, ta phải tìm ý để có thể triển khai ý chính. Việc tìm ý không quá phức tạp. Thí sinh chỉ cần tự đặt ra những câu hỏi liên quan đến câu chủ đề sau đó tự trả lời chúng. Những câu hỏi này thường bắt đầu bằng các từ nghi vấn (question words) như What, When, Where, Why, How.

Những câu trả lời cho các câu hỏi trên sẽ được sử dụng như supporting sentences (các câu văn chứng minh, diễn giải ý chính trong câu chủ đề).

Khi đã có các supporting sentences, người viết chỉ cần ráp nối chúng lại thì sẽ có một đoạn văn hoàn chỉnh. Tuy nhiên, mấu chốt ở công đoạn này là bạn phải biết sắp xếp các câu văn theo một trật tự nhất định chứ không phải "có gì viết nấy".

 Cách sắp xếp supporting sentences trong một đoạn văn: Tùy theo đề bài, người viết có thể sắp xếp supporing sentences theo 1 trong các trật tự dưới đây:

- Từ các chi tiết quan trọng nhất đến ít quan trọng nhất

- Từ các chi tiết ít quan trọng nhất đến chi tiết quan trọng nhất (ngược với cách 1).

- Theo trật tự thời gian (cái gì xảy ra trước kể trước, cái gì xảy ra sau kể sau).

- Theo trình tự của công việc phải làm (ví dụ như bạn đang hướng dẫn người khác nấu cơm thì bạn sẽ chỉ họ làm theo các bước: Thứ nhất, lấy gạo bỏ vào nồi. Thứ hai, vo gạo. Thứ ba, bỏ nồi vào nồi cơm điện (nếu nấu bằng nồi cơm điện). Thứ tư, cắm phích vào ổ điện. Thứ năm, bật công tắc nấu. Cuối cùng, chờ khoảng 20 đến 25 phút thì cơm chín.

- Theo trình tự không gian. Thường trật tự này chỉ được áp dụng trong một đoạn văn tả quang cảnh/nơi chốn.

          Phần kết luận:

- Cuối cùng, bạn có thể kết thúc bài luận bằng một câu kết (concluding sentence). Thông thường câu kết được thực hiện bằng cách viết lại câu chủ đề theo một dạng khác mà thôi.

- Tuy nhiên, câu kết không nhất thiết luôn phải có trong đoạn văn, nghĩa là nếu bạn tự tin mình viết tốt thì kết bài với câu kết, còn không thì không sử dụng câu này.

2. Bài luận tiếng Anh về việc xem tivi hay nhất mẫu

2.1. Bài số 1

Television is very important for our lives so most families have televisions. It provides(cung cap) us with information and entertainment.

What would you do after a hard day at school or at work and you want to entertaining. It simple, just turn on your TV. Music channel, comedy channel or cartoon channel... is your choice, just pick a channel. And not only entertaining, TV can also help you update the news from all over the world in the end of the day

We stay at home and know what is happens all over the world. You can watch you favourite  programs and game shows you like. Someone spends 3 or 4 hours sitting in front of television.

However, if you watch TV too much, it is bad for health especial for your eyes. Children sometimes can’t study because of TV.

There are too much advertisements on television which makes us tired. Anyway, TV is a wonderful invention. It is a cheapest kind of entertainment for everybody.

2.2. Bài số 2

What would you do after a hard day at school and you want to entertaining. It simple, just turn on your TV. Music channel, comedy channel or cartoon channel... is your choice, just pick a channel. And not only entertaining, TV can also help you update the news from all over the world in the end of the day. When you bore you can go anywhere you like: Paris, New York, London just pick travel channel. As you can see TV have many advantages but you still can deny it have a disadvantage. Now you have about 30 channel with you favorite program and you don't want to miss. And you end up spend all day long to watch TV, and you forget to do other thing. Like hang out with your friend, sea everything with your own eye, or just forget to focus study for the exam. You can control your life, you are the boss, so you should find the best way to rise your TV, so it only have advantages.

Bài luận tiếng Anh về việc xem tivi hay nhất

2.3. Bài số 3

Everything is two-faced like the two faces of a coin, and so is watching TV. Watching TV has advantages.

First, it widens our knowledge. Information on TV is diverse, letting the viewers know upto-date news from all fields of life such as news about politics, socioeconomy, scientific- chnology, etc…

Second, TV serves us as a means of relaxation. Films, plays, music shows on TV are vailable all day. We can enjoy these programs at home whenever we like.

Third, it is a good friend helping us kill time. Whenever we feel bored or do not know what to do. Simply turn on your TV set and you will surely feel OK soon. On the other hand, watching TV also has some disadvantages. Bad contents such as violent films, sexual exposures on the screen, and other sensitive topics may dangerously affect children. In addition, Watching TV too much or regularly also takes us much time and badly affects our health, especially our eyes.

Finally, we have to pay some extra money for electricity consumption, too. In short, watching TV, which may be good or bad, depends on the way we use TV to serve our life.

Phía trên là bài luận tiếng Anh về việc xem tivi hay nhất sẽ giúp bạn nhuần nhuyễn kĩ năng viết hơn. Bạn có thể tìm hiểu chuyên mục bài viết tiếng Anh hay để luyện viết với nhiều chủ đề quen thuộc. Chúc bạn hoàn thành bài luận thành công!

 

 

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ