• Ngữ pháp Tiếng Anh

Bài 3: Thì quá khứ đơn

1. Định nghĩa thì quá khứ đơn

Thì quá khứ đơn (Past simple) dùng để diễn tả hành động sự vật xác định trong quá khứ hoặc vừa mới kết thúc.

2. Tầm quan trọng của thì quá khứ đơn

Thì quá khứ đơn được sử dụng nhiều trong giao tiếp hàng ngày. Đây cùng là thì được đưa nhiều vào bài tập, đề thi tiếng Anh. Để tránh sự nhầm lẫn giữa các thì, các bạn nên nắm được cách sử dụng của thì quá khứ đơn. Các trường hợp dùng thị quá khứ đơn:

- Dùng để diễn đạt một hành động đã xảy ra và chấm dứt hoàn toàn trong quá khứ (không còn ảnh hưởng đến hiện tại).

- Dùng để liệt kê một chuỗi hành động trong quá khứ

Người học thường nhận biết câu ở thì quá khứ đơn qua các trạng ngữ:

- yesterday (hôm qua): yesterday morning, yesterday afternoon…

- ago (cách đây): two days ago, four months ago…

- last (trước/ngoái): last week, last month, last year, last summer, last Christmas…

- in the past (trong quá khứ)

- in + 1 mốc thời gian trong quá khứ: in 2000….

3. Học thì quá khứ đơn tại English4u

Cũng giống như các thì khác trong tiếng Anh, English4u xây dựng các bài giảng dưới dạng video. Trong video là lý thuyết cụ thể và cách sử dụng chi tiết kèm ví dụ của thì này. Giáo viên của English4u sẽ truyền tải kiến thức đến học viên, giúp các em tránh tình trạng nhàm chán khi học ngữ pháp tiếng Anh.

Ngoài nội dung và lý thuyết bài học, học viên còn được luyện tập qua hệ thống bài tập ở tab bên cạnh. Với hệ thống bài tập này, các bạn có thể luyện tập bất cứ khi nào muốn. Xem chi tiết bài học về thì quá khứ đơn ở tab Nội Dung và thực hành ở tab Bài tập phía trên nhé.

Ghi chú về bài học
Xuất ghi chú
Bình luận của bạn
Đồng bộ hóa bình luận của bạn lên Bật Tắt
Gửi bình luận