• Ngữ pháp Tiếng Anh

Bài 8: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

1. Định nghĩa thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous) dùng để diễn tả một hành động nào đó nhưng đã xảy ra trong bao lâu ở thời điểm quá khứ, trước một hành động khác cũng trong quá khứ.

2. Tầm quan trọng của thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn gây không ít khó khăn cho các bạn khi học ngữ pháp tiếng Anh. Bởi nếu không phân biệt rõ mốc thời gian của hành động thì việc nhầm lẫn giữa thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn và thì quá khứ hoàn thành là tình trạng thường gặp. Đặc biệt với các kỳ thi tiếng Anh như Toeic, thi học sinh giỏi tiếng Anh thường đánh lừa thí sinh bằng các dạng bài tập liên quan đến thì này. Vì thế nếu không nắm được cách sử dụng thì sẽ rất khó để vận dụng vào làm bài tập.

Vậy các trường hợp sử dụng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn là gì?

- Dùng để diễn đạt một hành động nào đó đã diễn ra trong bao lâu trước khi một hành động khác xảy ra trong quá khứ

- Dùng để diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ để thể hiện quan hệ nguyên nhân – kết quả. Hành động xảy ra trước (nguyên nhân) được chia ở quá khứ hoàn thành tiếp diễn, hành động xảy ra sau (kết quả) được chia ở quá khứ đơn.

3. Tại sao nên học thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn tại English4u?

Ví dụ: Bạn làm bài tập sau bằng cách chia động từ ở thì quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn.

- She already (eat) by the time he left

- Jane (study) for 4 hours when he came home

 Đáp án của 2 câu trên là:

- had already eaten

- has been studying

Tại sao câu trên chúng ta sử dụng thì Quá khứ hoàn thành, trong khi câu dưới lại dùng Quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Sở dĩ đáp án câu 1 là thì Quá khứ hoàn thành vì chúng ta có Signal word là “by the time”. Hành động “he left” xảy ra trước hành động “eat” cho nên chúng ta phải lùi đi một thì.

Câu thứ 2 sử dụng thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễn là chính xác bởi chúng ta có Signal word là “for 4 hours”. Hành động “study” xảy ra trong vòng 4 giờ, xảy ra trước cả hành động “came home” cho nên ta sử dụng thì Quá khứ Hoàn thành tiếp diễn - nhấn mạnh tính liên tục của hành động.

Như vậy, việc nắm được cách sử dụng của thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn sẽ giúp các bạn biết cách áp dụng vào làm bài tập tốt hơn.

Hệ thống tab Bài tập với đáp án chi tiết và chính xác sẽ giúp các bạn học viên luyện tập và củng cố lại kiến thức ngữ pháp tiếng Anh tốt hơn.

Ghi chú về bài học
Xuất ghi chú
Bình luận của bạn
Đồng bộ hóa bình luận của bạn lên Bật Tắt
Gửi bình luận