• Ngữ pháp Tiếng Anh

Bài 11: Thì tương lai hoàn thành

1. Định nghĩa thì tương lai hoàn thành

Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) là chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh quan trọng dùng để diễn tả một hành động sẽ hoàn tất trong một thời điểm ở tương lai.

2. Tầm quan trọng của thì tương lai hoàn thành

Khi bạn muốn diễn tả một hành động nào đó mà bạn sẽ hoàn thành trong thời điểm ở tương lai, bạn không thể dùng thì tương lai đơn mà thay vào đó là thì tương lai hoàn thành. Việc nắm được cách sử dụng của thì tương lai hoàn thành sẽ giúp bạn học tiếng Anh thành thạo và làm bài tập tốt hơn.

Các trường hợp dùng thì tương lai hoàn thành

- Dùng để diễn tả một hành động sẽ hoàn tất trước một thời điểm trong tương lai

- Dùng để diễn tả một hành động sẽ hoàn tất trước một hành động khác trong tương lai

Dấu hiệu nhận biết thì tương lai hoàn thành

Thì tương lai hoàn thành thường dùng các trạng ngữ với ‘by’

- by then: tính đến lúc đó

- by this October, by tomorrow…: tính đến tháng 10 năm nay, tính đến mai

- by the end of this week/month/year: tính đến cuối tuần này/tháng này/năm nay

- by the time + 1 mệnh đề ở thì hiện tại đơn

Ngoài ra ‘before’ và 'when' cũng hay được dùng trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

3. Học thì tương lai hoàn thành tại English4u

Khi lựa chọn khóa học ngữ pháp tiếng Anh trong đó có bài học về thì tương lai hoàn thành của English4u, học viên sẽ tiếp cận kiến thức theo video bài giảng. Với những kiến thức cơ bản, từ ví dụ cụ thể và dễ hiểu sẽ tạo cho người học cảm hứng, tránh trình trạng nhàm chán.

Bên cạnh đó, với hệ thống bài tập đơn giản nhưng tập hợp tất cả các trường hợp có thể sử dụng thì tương lai hoàn thành, các học viên có thể luyện tập ngay sau khi kết thúc bài giảng. Bài tập kèm đáp án cụ thể và chi tiết, do đó người học có thể tự đánh giá kết quả của mình.

Các bạn có thể theo dõi bài học chi tiết trong tab Nội dung và thực hành ở tab Bài tập nhé.

Ghi chú về bài học
Xuất ghi chú
Bình luận của bạn
Đồng bộ hóa bình luận của bạn lên Bật Tắt
Gửi bình luận