Những bài đọc hiểu dành cho người mới học tiếng Anh (phần 2)

Những bài đọc hiểu dành cho người mới học tiếng Anh (phần 2)

Chuyên mục: Cách học tiếng Anh giao tiếp | 26/06/2017

Những bài đọc hiểu dành cho người mới học tiếng Anh (phần 2) là bài học cơ bản mà những người mới bắt đầu học tiếng Anh không thể không biết

Hôm nay chúng ta tiếp tục học những bài đọc hiểu dành cho người mới học tiếng Anh (phần 2). Đây là những bài đọc hiểu cơ bản không thể bỏ qua.

=> Những bài đọc hiểu dành cho người mới học tiếng Anh (phần 1)

=> Cách hỏi và đáp giờ trong tiếng Anh

=> Các bước giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh ấn tượng nhất

Những bài đọc hiểu dành cho người mới học tiếng Anh (phần 2)

11. Bài 11: There’s a birthday cake on the table

My name is Nick. I’m seven years old.

Today is my birthday. I’m in the living room with my parents and friends.

There is a cake on the table.

There are balloons, cookies, watermelons and pineapples on the table, too.

There are seven candles on the cake.

There is chocolate on the cake. I like chocolate.

Dịch:

Bài 11: Có một chiếc bánh sinh nhật ở trên bàn

Tôi tên là Nick. Tôi 7 tuổi.

Hôm nay là sinh nhật của tôi. Tôi đang ở trong phòng khách với bố mẹ tôi và bạn bè.

Có một chiếc bánh ở trên bàn.

Ở trên bàn cũng có bóng bay, bánh quy, dưa hấu và dứa.

Có 7 chiếc nến ở trên chiếc bánh.

Có sô cô là ở trên cái bánh. Tôi thích ăn sô cô la.

12. Bài 12: Let’s count

Hello everyone. I’m Mary. This is my classroom. There are ten desks and twenty chairs here.

There are many books and pencils on our desks. That’s computer. It’s next to the board.

There is a picture on the wall. There’s also one globe under the teacher’s table.

I love my classroom so much.

Dịch:

Bài 12: Hãy đếm

Xin chào mọi người. Mình là Mary. Đây là phòng học của mình. Có 10 chiếc bàn và 20 cái ghế ở đây. Có rất nhiều sách và bút chì ở trên bàn của chúng tôi. Kia là cái máy tính. Nó ở bên cạnh cái bảng.

Có 1 bức tranh ở trên tường. Còn có 1 quả địa cầu ở dưới bàn giáo viên.

Mình rất yêu phòng học của mình.

13. Bài 13 : Stand up!

Be quiet.

Don’t talk, class.

Stand up, please.

Open your book, Trang.

Look at the picture.

Sit down, please.

Dịch:

Bài 13: Hãy đứng lên!Trật tự nào.

Cả lớp hãy trật tự.

Hãy đứng lên nào.

Hãy mở sách ra nào Trang.

Hãy nhìn vào bức tranh.

Hãy ngồi xuống.

14. Bài 14 : What do you do at break time?

What do you do at break time?

I play chess.

We play chess.

We don’t play football.

Dịch:

Bài 14: Bạn làm gì vào giờ nghỉ giải lao?

Bạn làm gì vào giờ nghỉ giải lao?

Tôi chơi cờ vua.

Chúng tôi chơi cờ vua.

Họ chơi cầu lông.

Chúng tôi không chơi bóng đá.

15. Bài 15: This is my family

There are five people in my family.

My parents, my sister, my brother and me.

Who’s that?

He’s my father.

She’s my mother.

She’s my sister.

He’s my brother.

Wow, they look very nice.

Dịch:

Bài 15: Đây là gia đình của tôi

Có 5 người trong gia đình của tôi.

Bố mẹ tôi, chị tôi, anh tôi và tôi.

Kia là ai?

Ông ấy là bố tôi.

Bà ấy là mẹ tôi.

Cô ấy là chị tôi.

Anh ấy là anh trai tôi.

Wow, họ trông rất đẹp.

16. Bài 16: This is my house

This is my house.

There is a living room.

It’s quite big.

There is a garden next to my house.

There is a bedroom.

It’s beautiful.

Dịch:

Bài 16: Đây là nhà của tôi

Đây là nhà của tôi.

Có 1 phòng khách.

Nó khá rộng.

Có một khu vườn ở cạnh nhà tôi.

Đó là phòng ngủ.

Nó rất đẹp.

17. Bài 17: Where’s my book?

Where’s my book?

It’s here.

Where’s the ball?

It’s there.

Look. It’s here, on the table.

Where’s the ball? I can’t find it anywhere.

It’s under the table.

Dịch:

Bài 17: Quyển sách của tớ ở đâu?

Quyển sách của tớ ở đâu?

Nó ở đây.

Quả bóng ở đâu?

Nó ở kia.

Nhìn này. Nó ở đây, trên bàn.

Quả bóng ở đâu? Tớ không thể tìm thấy nó ở bất kì nơi nào cả.

Nó ở dưới gầm bàn kìa.

18. Bài 18 : Do you have any toys?

What is that?

It’s my doll.

It’s a yo-yo.

Do you have a ship?

Yes, I do.

No, I don’t.

I don’t have a yo-yo.

What do you have?

I have a ship.

Dịch:

Bài 18: Bạn có đồ chơi nào không?

Đó là cái gì vậy?

Đó là búp bê của tớ.

Nó là cái yo-yo.

Bạn có một chiếc tàu không?

Có, tớ có.

Không, tớ không có.

Tớ không có cái yo-yo.

Bạn có cái gì?

Tớ có một cái tàu.

19. Bài 19: Do you have any pets?

Do you have any cats?

Yes, I do. I have two cats.

Do you have any parrots?

No, I don’t. I have two dogs.

Do you have any goldfish?

Yes, I do. I have five goldfish in the fish tank.

A goldfish. Two goldfish.

Dịch:

Bài 19: Bạn có con vật nuôi nào không?

Bạn có con mèo nào không?

Có, mình có. Mình có hai con mèo.

Bạn có con vẹt nào không?

Không, mình không có. Mình có hai con chó.

Bạn có con cá vàng nào không?

Có, mình có. Mình có năm con cá vàng trong bể cá.

Một con cá vàng. Hai con cá vàng.

20. Bài 20 : What toys do you like?

Do you like toys?

Yes, I do.

Do you like dolls?

No, I don’t.

What toys do you like?

I like teddy bears.

I like dolls and yo-yos.

Dịch:

Bài 20 : Bạn thích món đồ chơi nào?

Bạn có thích đồ chơi không?

Có, mình có thích.

Bạn có thích những con búp bê không?

Không, mình không thích.

Bạn thích món đồ chơi nào?

Mình thích những con gấu bông.

Mình thích những con búp bê và những cái yo-y

Bạn có thể sử dụng những bài đọc hiểu này để luyện đọc, luyện phát âm, luyện nói. Bên cạnh đó có thể tham khảo thêm cách học tiếng Anh giao tiếp của Engllish4u. Chúc bạn học tiếng Anh thành công!

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ