Cách giao tiếp bằng tiếng Anh với người nước ngoài

Cách giao tiếp bằng tiếng Anh với người nước ngoài

Chuyên mục: Cách học tiếng Anh giao tiếp | 04/04/2016

Cách giao tiếp bằng tiếng Anh với người nước ngoài thông qua các câu hỏi thông dụng và phổ biến.

Bạn muốn nói chuyện với người nước ngoài nhưng chưa biết phải bắt chuyện như thế nào. Sau đây là một số cách giao tiếp bằng tiếng Anh với người nước ngoài mà bạn có thể tham khảo.

1. Khi hỏi về tên

- What is your name?: Tên bạn là gì?

- That’s an interesting name. Is it Chinese / French / Indian, etc.? Tên của bạn thật thú vị. Đây là tên theo tiếng Trung/ Pháp/ Ấn Độ….vậy?

- Who gives you that name? Your father or mother, so on?: Ai đặt tên cho bạn vậy? Bố bạn hay là mẹ?

- Does this name have any special meaning?: Tên này còn có ý nghĩa đặc biệt nào không?

- It’s a pleasure to meet you. Where are you from?: Rất vui khi quen biết bạn. Bạn đến từ đâu vây?

Giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài

2. Hỏi về nơi sống

- Where do you live?: Bây giờ bạn sống ở đâu?

- How long have you lived there?: Bạn sống ở đó bao lâu rồi?

- Do you like living here?: Bạn có thích sống ở đó không?

- Do you live in an apartment or house?: Bạn sống ở nhà riêng hay là chung cư?

- Do you like that neighborhood?: Bạn có thích môi trường xung quanh ở đó không?

- Do you live with your family?: Bạn có sống với gia đình bạn không?

- How many people live there?: Có bao nhiêu người sống với bạn?

3. Hỏi về nghề nghiệp

- What do you do?: Bạn làm nghề gì?

- What sort of work do you do? Bạn làm công việc gì?

- What do you do for a living?: Bạn kiếm sống bằng nghề gì?

- Do you graduate from the school? Bạn đã ra trường chưa?

- What school are you learning? Bạn đang học ở trường nào?

- What is your major? Chuyên ngành chính của bạn là gì?

- Which company do you work for? Bạn đang làm việc cho công ty nào?

- How long have you had that job? Bạn làm công việc đó được bao lâu rồi?

- Do you like your job? Bạn có thích công việc đó không?

- What’s the best / worst thing about your job? Điều tuyệt vời nhất/ tồi tệ nhất của công việc đó là gì?

- What do you like best/least about your job? Điều gì làm bạn thích nhất/ không thích nhất trong công việc của bạn?

Luyện tập cùng bạn bè và thực hành hàng ngày

4. Hỏi về sở thích

- What do you like doing in your free time? Bạn thích làm gì vào thời gian rảnh rỗi?

- Can you play tennis/golf/soccer/etc.? Bạn có thể chơi tennis/golf/bóng đá… không?

- How long have you played tennis /golf /soccer /etc.? Bạn chơi tennis/ golf/ bóng đá được bao lâu rồi?

- Who do you play tennis /golf /soccer /etc. with? (Bạn chơi tennis/ golf/ bóng đá với ai vậy?)

- What kind of films / food do you enjoy? (Bạn thích loại phim/ loại thức ăn nào?)

- Where do you often go to watch movies? Bạn thường đi xem phim ở đâu?

- How often do you watch films / eat out? Bạn có thường xuyên đi xem phim hay đi ăn ngoài không?

- Who do you often go with? Bạn thường đi với ai?

Còn rất nhiều các mẫu câu khác cho bạn tham khảo nếu muốn giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài. Bạn cũng có thể học các bài giao tiếp tiếng Anh online cơ bản tại English4u theo từng chủ đề, sau đó luyện tập cùng bạn bè, như vậy sẽ nhớ rất lâu đó.

x
Chia sẻ
Chia sẻ