Các cách khác nhau để hỏi “ Do you understand” trong tiếng Anh

Các cách khác nhau để hỏi “ Do you understand” trong tiếng Anh

Chuyên mục: Cách học tiếng Anh giao tiếp | 18/05/2017

Các cách khác nhau để hỏi “ Do you understand” trong tiếng Anh giúp bạn nói chuyện phong phú hơn

Trong tiếng Anh, ngoài sử dụng “ Do you understand” (bạn có hiểu không?) để hỏi ai đó khi mình vừa nói. Tuy nhiên, còn có các cách khác nhau để hỏi “ Do you understand” trong tiếng Anh vô cùng thú vị. Cùng tìm hiểu nhé.

=> Cách nói khác của Looking forward to

=> 99 cách để nói “very good” trong tiếng Anh

=> 30 cụm từ tiếng Anh bắt đầu bằng “on”

Các cách khác nhau để hỏi “ Do you understand” trong tiếng Anh

Do you know what I mean? (Bạn hiểu ý tôi chứ?)

Did I explain that well? (Tôi có giải thích rõ chưa?)

You get what I am saying, right? (Bạn hiểu điều tôi đang nói đúng không?)

I hope I’ve explained myself well.(Tôi hy vọng tôi đã nói rõ)

Do you know what I’m talking about? (Bạn hiểu tôi đang nói về điều gì không?)

Is there any doubt? (Bạn còn khúc mắc nào không?)

Does that make any sense? (Bạn có hiểu được tôi nói gì không?)

Am I making any sense? (Tôi nói bạn có hiểu không?)

Are you following me? (Bạn vẫn theo kịp ý tôi chứ?)

Know what I’m saying? (Bạn biết tôi đang nói gì chứ?)

Is it clear?/Is it understood? (Rõ rồi chứ?)

Do you see what I mean? (Bạn có hiểu ý tôi không?)

Don’t you see (Bạn hiểu chứ)

Do you get the message? /Do you get the picture? (Bạn có hiểu đại ý không?)

Get my drift? (Hiểu ý tôi chứ?)

Do you get it? / Get it?/ Do you get me?  (Bạn hiểu chưa?)

Dig? (từ lóng) = Understand? (Bạn hiểu không)

Do you get my point? (Bạn hiểu ý tôi không?)

Do you hear what I’m saying? (Bạn có nghe được điều tôi đang nói không?)

Do you see where I’m coming from? (Bạn có hiểu quan điểm của tôi không?)

I hope I am getting my point across. (Tôi mong là tôi nói rõ ý của mình rồi)

You’re with me right? (Bạn đồng ý với tôi chứ?)

Are you with me on this? (Bạn đồng ý chứ?)

Am I getting my point across? (Tôi nói có rõ ý của mình chưa?)

Lưu về và học những cách trên để câu nói của bạn trở nên phong phú hơn và cuộc trò chuyện trở nên thú vị hơn. Tham khảo cách học tiếng Anh giao tiếp của English4u để học hiệu quả nhất nhé. Chúc bạn học tiếng Anh thành công!

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ