Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp về vấn đề giới thiệu sản phẩm

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp về vấn đề giới thiệu sản phẩm

Chuyên mục: Cách học tiếng Anh giao tiếp | 22/03/2017

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp về vấn đề giới thiệu sản phẩm sẽ giúp cho các bạn tự tin giao tiếp giới thiệu sản phẩm của mình và mang lại sự phát triển cho công ty hay doanh nghiệp của bạn

                Trong các tình huống giao tiếp tại công sở, bạn không thể bỏ qua mẫu câu tiếng Anh giao tiếp về vấn đề giới thiệu sản phẩm. Những mẫu câu này rất quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp hay công ty của bạn. Mời bạn theo dõi bài viết dưới đây và bổ túc cho mình nhé.

=> Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi vui mừng – hạnh phúc

=> Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp dự tiệc – chúc mừng nhau

=> Các bước bắt chuyện với người nước ngoài bằng tiếng Anh

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp về vấn đề giới thiệu sản phẩm 

1. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp về tung sản phẩm ra thị trường

- This new product is the taste of European market.

=> Sản phẩm mới này được thị trường châu Âu hoan nghênh.

- They are of newest pattern that can be obtained in town.

=> Đây là biểu mẫu mới nhất thu được ở thành phố.

- Let me demonstrate how it’s used.

=> Để tôi giải thích cách dùng của nó.

- Here is our newest invention.

=> Đây là phát minh mới nhất của chúng tôi.

- We have improved the quality.

=> Chúng tôi đã cải tiến chất lượng.

- We just upgraded them.

=> Chúng tôi mới nâng cấp nó.

- We’d like to try out the product before we buy it.

=> Chúng tôi muốn thử sản phẩm trước khi mua.

- We just added some extra features.

=> Chúng tôi vừa mới thêm vào vài đặc điểm phụ.

- If you are not satisfied, return it to me.

=> Nếu anh không hài lòng, có thể mang trả lại cho tôi.

- When was it introduced?

=> Sản phẩm này ra thị trường hồi nào?

2. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp phát triển sản phẩm mới

- This is our most recently developed product.

=> Đây là sản phẩm mới được phát triển của chúng tôi.

- You may be interested in some of the items.

=> Có lẽ anh sẽ thấy hứng thú với một vài sản phẩm.

- What about having a look at the sample first?

=> Xem hàng mẫu trước nhé?

- What about placing a trial order?

=> Còn việc đặt hàng thử thì sao?

- Would it be possible for me to have a closer look at your samples?

=> Tôi có thể xem kĩ hơn các hàng mẫu của anh không?

- I’d like to introduce you to our company. Is there anything in particular you’d like to know?

=> Tôi muốn giới thiệu với anh về công ty chúng tôi. Có điều gì đặc biệt mà anh muốn biết không?

- We really need more specific information about your technology.

=> Chúng tôi thật sự cần nhiều thông tin chi tiết hơn về kĩ thuật của anh.

- Could we see the specifications for the X200?

=> Tôi có thể xem chi tiết kỹ thuật của X200 không?

- I’d like to know some information about the current investment environment in your country.

=> Tôi muốn biết vài thông tin về môi trường đầu tư hiện tại ở đất nước anh.

- We regret that the goods you inquire about are not available.

=> Tôi rất tiếc vì hàng hóa anh yêu cầu không có sẵn.

3. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp về quảng cáo sản phẩm của công ty

- We need to promote the product.

=> Chúng ta cần xúc tiến sản phẩm này.

- Can we afford some ads?

=> Chúng ta có khả năng chi trả tiền quảng cáo không?

- We need to advertise the product.

=> Chúng ta phải quảng cáo sản phẩm.

- We should budget more for advertising.

=> Chúng ta nên dự thảo nhiều ngân sách hơn cho quảng cáo.

- What was the reaction to the advertising?

=> Phản ứng đối với quảng cáo đó thế nào?

- Not enough money is being spent on advertising.

=> Không đủ tiền chi cho quảng cáo.

- The new advertising is really working.

=> Quảng cáo mới thật sự hiệu quả.

- How did the customers react to the advertising?

=> Các khách hàng phản ứng thế nào về quảng cáo này?

- We’re having an overwhelming response to our advertising.

=> Chúng ta nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ đối với quảng cáo này.

- Thanks to the advertising, it became a bestseller.

=> Nhờ có quảng cáo mà nó đã trở thành hàng bán chạy nhất.

Áp dụng tốt mẫu câu tiếng Anh giao tiếp về vấn đề giới thiệu sản phẩm trong công việc của bạn, không những giúp bạn thăng tiến nghề nghiệp mà còn giúp doanh nghiệp hoặc công ty bạn phát triển. Hãy cùng học tiếng Anh với English4u mỗi ngày nhé, với cách học tiếng Anh giao tiếp mà chúng tôi chia sẻ bạn sẽ nhanh chóng tiến bộ kĩ năng giao tiếp. 

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ