• Việt - Anh
  • Anh - Việt
Chọn chủ đề :
Từ được chọn
Danh sách từ
Chọn tất cả
Bài thánh ca
Cổ điển
Đàn antô
Đàn dương cầm
Đàn ghita Ha-oai bốn dây
Dân gian
Đàn hạc
Đàn óoc
Đàn phiến gỗ
Đàn pianô cánh
Đàn viôlông
Đàn viôlôngxen
Điện
Kèn trumpet
Kẻng ba góc
Nghệ thuật opera
Nhạc bình dân
Nhạc blues
Nhạc gây mê
Nhạc jazz
Nhạc jazz kết hợp rock
Nhạc khiêu vũ
Nhạc pha trộn
Nhạc phổ thông dân ca
Nhạc rap
Nhạc rock
Nhạc soul
Phong cầm
Sáo kim
Tiêu
Trống prôvăng
Đã thuộcChưa thuộc