Khóa học tiếng Anh giao tiếp theo từng tình huống giao tiếp thực tiễn trong đời sống hàng ngày.

Khóa học bao gồm 37 bài học.

Học thử miễn phí: Bài 1: Room booking (Tình huống: At the hotel)

Để được học miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng english4u.

Lesson 7: Closing an account

Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp theo tình huống online Lesson 7 Closing an account chủ đề At the bank giúp bạn luyện phát âm, luyện nghe hàng ngày mang lại hiệu quả cao
Ghi chú về bài học
Xuất ghi chú
Bình luận của bạn
Đồng bộ hóa bình luận của bạn lên Bật Tắt
Gửi bình luận