• Ngữ pháp Tiếng Anh

Bài 10: Thì tương lai tiếp diễn

1. Định nghĩa thì tương lai tiếp diễn

Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous) thường dùng để diễn tả hành động đang diễn ra ở thời điểm cụ thể trong tương lai.

2. Tầm quan trọng của thì tương lai tiếp diễn

Thì tương lai tiếp diễn là một trong 12 thì của ngữ pháp tiếng Anh mà bất kỳ ai khi học cũng phải nắm được cách sử dụng. Trong các kỳ thi tiếng Anh, các câu hỏi liên quan đến thì tương lai tiếp diễn cũng rất nhiều. Vậy khi nào thì dùng thì tương lai tiếp diễn:

- Dùng để diễn đạt hành động sẽ đang diễn ra ở một thời điểm cụ thể hay một khoảng thời gian trong tương lai

- Dùng để diễn đạt một hành động đang xảy ra trong tương lai thì có một hành động khác xen vào, hành động xen vào ở thì hiện tại đơn.

- Dùng để diễn đạt hành động sẽ đang diễn ra ở một thời điểm cụ thể hay một khoảng thời gian trong tương lai

3. Tại sao nên học thì tương lai tiếp diễn tại English4u?

Học thì tương lai tiếp diễn tại English4u, các bạn sẽ được học ngữ pháp tiếng Anh theo hình thức mới đó là video. Các bài giảng video với nội dung chi tiết, ví dụ cụ thể sẽ giúp các bạn học viên nắm vững kiến thức hơn.

Ngoài ra, các bạn còn có thể luyện tập nhiều dạng bài liên quan đến thì tương lai tiếp diễn ngay trên trang và check đáp án trực tiếp sẽ giúp các bạn học tiếng Anh tốt hơn đó.

Tham khảo bài học trong tab Nội dung và luyện tập ở tab Bài tập nhé.

Ghi chú về bài học
Xuất ghi chú
Bình luận của bạn
Đồng bộ hóa bình luận của bạn lên Bật Tắt
Gửi bình luận