Những câu nói tiếng Anh hay nhất về du lịch

Những câu nói tiếng Anh hay nhất về du lịch

Chuyên mục: Cách học nghe và nói tiếng Anh | 09/03/2017

Những câu nói tiếng Anh hay nhất về du lịch sẽ vô cùng hữu ích cho bạn khi đi du lịch và học nói tiếng Anh hiệu quả

                Trong cuộc sống, đôi khi hãy thư giãn bằng những chuyến đi du lịch, sẽ giúp bạn giải tỏa những căng thẳng và hiểu biết thêm nhiều cuộc sống quanh ta. Sau đây mời bạn học tiếng Anh với những câu nói tiếng Anh hay nhất về du lịch để bạn có động lực và những trải nghiệm ý nghĩa khi đi du lịch.

=> Học tiếng Anh với các câu châm ngôn tiếng Anh hay về học tập

=> Những câu nói tiếng Anh về ý chí hay nhất trong cuộc sống

=> Những câu nói tiếng Anh hài hước nhất về phụ nữ

Những câu nói tiếng Anh hay nhất về du lịch

- He that travels much knows much. – Thomas Fuller

=> Người đi nhiều hiểu biết nhiều.

- A traveler without observation is a bird without wings. – Moslih Eddin Saadi.

=> Người đi du lịch mà không quan sát giống như chim không có cánh.

- For my part, I travel not to go anywhere, but to go. I travel for travel’s sake. The great affair is to move. – Robert Louis Stevenson

=> Với tôi, đi du lịch không phải là để đi đâu, mà là để đi. Tôi đi vì mục đích du lịch. Điều tuyệt vời nhất là được di chuyển.

- Traveling – it leaves you speechless, then turns you into a storyteller.. – Ibn Battuta

=> Đi du lịch – nó khiến bạn câm nín, và sau đó biến bạn thành một người kể chuyện.

- We travel not to escape life, but for life not to escape us.

=> Chúng ta đi du lịch không phải đề chạy trốn cuộc sống, mà là để cuộc sống đừng chạy trốn khỏi chúng ta.

Những câu nói tiếng Anh hay nhất về du lịch

- The man who goes alone can start today; but he who travels with another must wait till that other is ready. – Henry David Thoreau

=> Người đi một mình có thể bắt đầu đi hôm nay, nhưng nếu đi với một người khác thì phải chờ đến khi người đó sẵn sàng.

- Man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore. – Andre Gide

=> Con người không thể khám phá ra những đại dương mới cho đến khi anh ta có dũng khí để không nhìn thấy bờ.

- The use of traveling is to regulate imagination with reality, and instead of thinking of how things may be, see them as they are. – Samuel Johnson

=> Lợi ích của du lịch là cân bằng sự tưởng tượng và hiện thực, và thay vì suy nghĩ mọi thứ như thế nào thì tận mắt chứng kiến chúng.

- Travel is the only thing you buy that makes you richer.

=> Du lịch là thứ duy nhất bạn mua mà khiến bạn giàu thêm.

- To travel is to discover that everyone is wrong about other countries. – Aldous Huxley

=> Đi du lịch là khám phá ra rằng mọi người đều nghĩ sai về những quốc gia khác.

- Not all those who wander are lost. – J.R.R. Tolkien

=> Không phải ai đi lang thang cũng lạc đường.

- The more I traveled the more I realized that fear makes strangers of people who should be friends. – Shirley MacLaine

=> Càng đi du lịch nhiều tôi càng nhận ra: nỗi lo sợ khiến những người đáng lẽ nên làm bạn lại trở thành người xa lạ.

- Travel makes a wise man better, and a fool worse. – Thomas Fuller

=> Đi nhiều khiến kẻ khôn càng khôn hơn, kẻ khờ càng khờ tệ hại.

- The impulse to travel is one of the hopeful symptoms of life. – Agnes Repplier

=> Thôi thúc muốn có những chuyến đi là một trong những dấu hiệu đầy hi vọng của sự sống.

- Knowledge of the past and of the places of the earth is the ornament and food of the mind of man. – Leonardo da Vinci

=> Tri thức về quá khứ và về địa danh là vật trang trí và thực phẩm của trí tuệ con người.

- Every now and then go away, have a little relaxation, for when you come back to your work your judgment will be surer. Go some distance away because then the work appears smaller and more of it can be taken in at a glance and a lack of harmony and proportion is more readily seen. – Leonardo da Vinci

=> Thỉnh thoảng hãy đi xa, hãy nghỉ ngơi đôi chút, bởi khi quay lại công việc, khả năng phán đoán của bạn sẽ chắc chắn hơn. Hãy đi đâu đó xa xôi, bởi khi ấy công việc dường như ít hơn và bạn có thể thấy được nhiều hơn, đồng thời sự thiếu hài hòa và cân xứng cũng dễ được phát hiện hơn.

- To travel is to live. – Hans Christian Andersen

=> Đi phiêu du chính là sống.

Những câu nói tiếng Anh hay nhất về du lịch

Hãy note những câu nói tiếng Anh hay nhất về du lịch ở trên để luyện tập nói tiếng Anh và những câu này sẽ hữu ích cho bạn trong cuộc sống. Đừng bỏ qua cách học nghe và nói tiếng Anh này nhé. Chúc bạn luôn thành công và vui vẻ khi đi du lịch!

 

 

 

 

 

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ