Học tiếng Anh với các câu châm ngôn tiếng Anh hay về học tập

Học tiếng Anh với các câu châm ngôn tiếng Anh hay về học tập

Chuyên mục: Cách học nghe và nói tiếng Anh | 09/03/2017

Học tiếng Anh với các câu châm ngôn tiếng Anh hay về học tập sẽ giúp bạn học tập nói chung và học tiếng Anh nói riêng hiệu quả

                  Học tiếng Anh qua các câu châm ngôn là một trong những phương pháp học hiệu quả mà rất thú vị. Học tập luôn đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm cao của con người. Vì thế sau đây mời bạn theo dõi bài viết “Học tiếng Anh với các câu châm ngôn tiếng Anh hay về học tập” để có thêm động lực cho việc học tập nhé.

=> Những câu nói tiếng Anh về ý chí hay nhất trong cuộc sống

=> Cách trình bày bài nói tiếng Anh về trường học

=> Những câu nói tiếng Anh về quá khứ hay nhất

Học tiếng Anh với các câu châm ngôn tiếng Anh hay về học tập

- The most beautiful thing about learning is that no one take that away form you.

=> Điều tuyệt vời nhất của việc học hành là không ai có thể lấy nó đi khỏi bạn.

- Study not what the world is doing, but what you can do for it.

=> Học không phải về việc thế giới đang làm gì, mà là những gì bạn có thể làm cho nó.

- Adventure is the best way to learn.

=> Trải nghiệm là cách học tốt nhất.

- Once you stop learning, you’ll start dying.

=> Một khi bạn ngừng học tập thì bạn sẽ chết.

- Study the past if you would define the future.

=> Học về quá khứ nếu bạn muốn định nghĩa tương lai.

- Learning is the eye of the mind.

=> Học tập là con mắt của trí tuệ.

- If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you.

=> Nếu bạn không muốn học, không ai có thể giúp bạn. Nếu bạn quyết tâm học, không ai có thể ngăn cản bạn dừng lại.

- You learn something everyday if you pay attention.

=> Bạn luôn học được thứ gì đó mỗi ngày nếu bạn để ý.

- Never stop learning because life never stop teaching.

=> Đừng bao giờ ngừng học tập vì cuộc đời không bao giờ ngừng dạy.

- What we learn with pleasure we will never forget.

=> Những gì chúng ta học được với sự thoải mái chúng ta sẽ không bao giờ quên.

- It’s what we think we know keep us from learning.

=> Chính những gì chúng ta nghĩ mình đã biết kéo chúng ta ra khỏi việc học.

- Learning is the treasure that will follow its owner everywhere.

=> Học tập là một kho báu đi theo chủ nhân của nó tới mọi nơi.

- Education is the most powerful weapon we use to change the world.

=> Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới.

- Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever.

=> Sống như thể bạn sẽ chết ngày mai, học như thể bạn sẽ sống mãi mãi.

- A wise man can learn from a foolish question, and then a fool can learn more from a wise answer.

=> Một người thông thái có thể học từ một câu hỏi ngớ ngẩn, và người ngớ ngẩn có thể học nhiều hơn từ một câu trả lời thông thái.

Học tiếng Anh với các câu châm ngôn tiếng Anh hay về học tập

Hy vọng học tiếng Anh với các câu châm ngôn tiếng Anh hay về học tập ở bài viết này sẽ giúp bạn học tập hiệu quả hơn. Bạn có thể tham khảo chuyên mục cách học nghe và nói tiếng Anh của English4u với nhiều phương pháp học đúng đắn và các câu châm ngôn tiếng Anh ý nghĩa về nhiều chủ đề. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này!

 

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ