Các câu nói tiếng Anh hay về công việc

Các câu nói tiếng Anh hay về công việc

Chuyên mục: Cách học nghe và nói tiếng Anh | 03/01/2017

Các câu nói tiếng Anh hay về công việc là những câu danh ngôn tiếng Anh hay về công việc rất hữu hiệu để bạn luyện nói

                      Ngoài từ vựng tiếng Anh trong công việc hay tiếng Anh giao tiếp trong công việc…thì còn có cả danh ngôn tiếng Anh về công việc mà các bạn cần phải biết khi học tiếng Anh về chủ đề này. Sau đây là các câu nói tiếng Anh hay về công việc mà English4u sưu tầm được chia sẻ tới các bạn.

=> Những câu danh ngôn tiếng Anh hay về bản thân

=> Những câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng

=> Những câu nói tiếng Anh hay về sự thành công

   Các câu nói tiếng Anh hay về công việc 

1. Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness. - Frank Tyger         

=> Làm điều bạn thích là tự do. Thích điều bạn làm là hạnh phúc.

2. I find my greatest pleasure, and so my reward, in the work that precedes what the world calls success. - Thomas Edison       

=> Tôi tìm thấy lạc thú lớn nhất, và cũng như phần thưởng, nằm trong công việc vượt qua điều mà thế giới gọi là thành công.

3. A man is relieved and gay when he has put his heart into his work and done his best; but what he has said or done otherwise shall give him no peace. - Ralph Waldo Emerson       

=> Con người sẽ nhẹ nhõm và vui vẻ khi dồn tâm sức vào công việc và nỗ lực hết mình; nhưng điều anh ta đã nói hay đã làm sẽ không cho anh ta sự yên bình.

4. Just as appetite comes from eating, so work brings inspiration, if inspiration is not discernible at the beginning. - Igor Stravinsky         

=> Cũng giống như có ăn thì mới ngon miệng, công việc đem lại cảm hứng, nếu cảm hứng không cảm nhận được ngay từ đầu.

5. The woman who can create her own job is the woman who will win fame and fortune. - Amelia Earhart         

=> Người phụ nữ có thể tự tạo công việc cho mình là người phụ nữ sẽ có được danh vọng và vận mệnh.

6. As a cure for worrying, work is better than whiskey. - Ralph Waldo Emerson         

=> Để chữa trị căn bệnh lo lắng, công việc tốt hơn rượu whiskey.

7. When you like your work every day is a holiday. - Frank Tyger         

=> Khi bạn yêu thích công việc của mình, ngày nào cũng là ngày lễ.

8. Can anything be sadder than work left unfinished? Yes, work never begun. - Christina Rossetti         

=> Có điều gì đáng buồn hơn công việc không được hoàn thành không? Có chứ, công việc chưa bao giờ được bắt đầu.

9. The beginning is the most important part of the work. - Plato         

=> Sự bắt đầu là phần quan trọng nhất của công việc.

   Các câu nói tiếng Anh hay về công việc 

10. Rule: It is the quality of time at work that counts and the quantity of time at home that matters. - Brian Tracy         

=> Quy luật: Quan trọng là chất lượng thời gian ở nơi làm việc và quan trọng là số lượng thời gian ở nhà.

11. Almost all stress, tension, anxiety, and frustration, both in life and in work, comes from doing one thing while you believe and value something completely different. - Brian Tracy         

=> Hầu như tất cả căng thẳng, trầm cảm, lo lắng và thất vọng, trong cả cuộc sống và công việc, đều đến từ việc làm điều gì đó trong khi bạn tin và coi trọng một điều hoàn toàn khác.

12. What I've noticed is that people who love what they do, regardless of what that might be, tend to live longer. - Philip Glass         

=> Tôi để ý thấy rằng những người yêu việc mình làm, dù việc đó là gì, thường sống lâu hơn.

          Hy vọng các câu nói tiếng Anh hay về công việc ở phía trên sẽ giúp ích cho bạn tự tin khi nói tiếng Anh. Bạn có thể luyện nói tốt với cách học nghe và nói tiếng Anh của chúng tôi để nâng cao kĩ năng nói của chính mình nhé.

 

 

 

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ