Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp đào tạo nhân viên và cải tổ nhân sự

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp đào tạo nhân viên và cải tổ nhân sự

Chuyên mục: Cách học tiếng Anh giao tiếp | 03/04/2017

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp đào tạo nhân viên và cải tổ nhân sự là mẫu câu quan trọng đối với nhân viên quản lý nhân sự công sở

                   Bạn là người chịu trách nhiệm quản lý nhân sự? Sau đây, English4u xin chia sẻ mẫu câu tiếng Anh giao tiếp đào tạo nhân viên và cải tổ nhân sự, rất cần thiết cho bạn. Mời bạn theo dõi bài viết dưới đây.

=> Các bước bắt chuyên với người nước ngoài bằng tiếng Anh

=> Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp tại phòng khám nha khoa

=> Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp đề xuất ý kiến và đưa ra vấn đề

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp đào tạo nhân viên và cải tổ nhân sự

1. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp đào tạo nhân viên

- How do you train new employee?

=> Ông đào tạo nhân viên mới như thế nào?

- We have a two-week training program.

=> Chúng tôi có chương trình đào tạo 2 tuần.

- In what way do you train your employees?

=> Ông đào tạo nhân viên bằng cách nào?

- The company will cover the expense on training.

=> Công ty sẽ trả chi phí đào tạo.

- Have you gotten any special training in language?

=> Anh có được đào tạo đặc biệt gì về ngôn ngữ không?

- I am very interested about your company’s training program.

=> Tôi rất có hứng thú với chương trình đào tạo của công ty ông.

- You are chosen to receive a short-term training in programming.

=> Anh được chọn tham gia khóa đào tạo ngắn hạn.

- The on-the-job training is open to everyone in our company.

=> Mọi người trong công ty đều có thể tham gia chương trình đào tạo tại chức.

- Have you obtained any certificate of technical qualifications or license?

=> Anh có văn bằng hay chứng chỉ gì về năng lực kĩ thuật không?

- What kinds of training have you received before you come to our company?

=> Anh đã được đào tạo những gì trước khi đến công ty chúng tôi?

2. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cải tổ nhân sự

- Mr.Li has been transferred to our Osaka branch.

=> Ông Lý đã được chuyển đến chi nhánh của chúng ta ở Osaka.

- He has been assigned to the Beijing office.

=> Anh ấy được phân công đến văn phòng ở Bắc Kinh.

- I’m leaving this section next week.

=> Tôi sẽ rời khỏi bộ phận này vào tuần sau.

- Did you hear about the personal reshuffle?

=> Anh có nghe việc cải tổ nhân sự lại chưa?

- I will refuse the transfer.

=> Tôi sẽ từ chối chuyến đi.

- I don’t see the point in my going to Shanghai.

=> Tôi không thấy được mục đích chuyến đi Thượng Hải của mình.

- Who’s going to replace Mr. Yang?

=> Ai sẽ thay thế ông Dương?

- I haven’t found a replacement yet.

=> Tôi chưa tìm thấy người nào thay thế.

- He’s transferred to another branch office.

=> Anh ấy đã được chuyển đến chi nhánh khác.

- I’m back at the head office.

=> Tôi sẽ quay về tổng công ty.

          Bạn hãy tự luyện tập và thực hành tại cơ quan hằng ngày để thành thạo hơn những mẫu câu này nhé. Bạn có thể tham khảo nhiều mẫu câu tiếng Anh công sở ở chuyên mục cách học tiếng Anh giao tiếp của chúng tôi. Chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ