Số đếm trong tiếng Anh

Số đếm trong tiếng Anh

Chuyên mục: Bài viết tiếng Anh hay | 30/12/2015

Con số luôn được nhắc đến trong giao tiếp hàng ngày, đối với tiếng Anh cũng vậy, số đếm rất quan trọng đối với người học tiếng Anh. Và nếu ai vẫn chưa nắm rõ được phần này thì có nghĩa là bạn vẫn chưa qua được bước cơ bản, chứ chưa nói đến nâng cao.

Con số luôn được nhắc đến trong giao tiếp hàng ngày, đối với tiếng Anh cũng vậy, số đếm rất quan trọng đối với người học tiếng Anh. Và nếu ai vẫn chưa nắm rõ được phần này thì có nghĩa là bạn vẫn chưa qua được bước cơ bản, chứ chưa nói đến nâng cao. Không chỉ là việc học thuộc các con số được viết, đọc thế nào mà bạn còn phải biết nó được áp dụng ra sao, khi nào thì nên áp dụng. Để cho rõ hơn phần này english4u sẽ giúp bạn ở bài viết sau đây.

Số đếm trong tiếng Anh

 • 1 - one
 • 2 - two
 • 3 - three
 • 4 - four
 • 5 - five
 • 6 - six
 • 7 - seven
 • 8 - eight
 • 9 - nine
 • 10 - ten
 • 11 - eleven
 • 12 - twelve
 • 13 - thirteen
 • 14 - fourteen
 • 15 - fifteen
 • 16 - sixteen
 • 17 - seventeen
 • 18 - eighteen
 • 19 - nineteen
 • 20 - twenty
 • 21 - twenty-one
 • 22 - twenty-two
 • 23 - twenty-three
 • 30 - thirty
 • 40 - forty
 • 50 - fifty
 • 60 - sixty
 • 70 - seventy
 • 80 - eighty
 • 90 - ninety
 • 100 - one hundred
 • 101 - one hundred and one
 • 200 - two hundred
 • 300 - three hundred
 • 1000 - one thousand
 • 1,000,000 - one million
 • 10,000,000 - ten million

So-dem-trong-tieng-anh

Một số lưu ý trong số đếm tiếng Anh

 - Số đếm từ 1 đến 10:  one – two – three – four – five – six – seven – eight – night – ten.
 - Số đếm từ 10 – 20:    Chú ý các số 11 – eleven, 12 – twelve, 13 thirteen, 15 -fifteen, 20 – twenty.
 - Số còn lại = số 1 chữ số tương ứng + een. Ví dụ: 14 – fourteen, 16: sixteen…
 - Số đếm từ 20 – 30:   21:  twenty – one, 22: twenty – two…
 - Thay vì nói One Hundred, bạn có thể nói A hundred. Ví dụ số 123 được đọc là one hundred and twenty-three hoặc a hundred and twenty-three.
Quy tắc tương tự áp dụng cho một nghìn (a thousand) và một triệu (a million)
Nhưng không được nói two thousand a hundred and fifty (2,150) mà phải nói two thousand one hundred and fifty.
Bạn cần sử dụng dấu gạch ngang (hyphen -) khi viết số từ 21 đến 99.
so-dem-trong-tieng-anh
 - Trong tiếng Việt, ta dùng dấu . (dấu chấm) để phân cách mỗi 3 đơn vị số từ phải sang trái. Nhưng trong tiếng Anh, phải dùng dấu , (dấu phẩy)
57,458,302
* Số đếm khi viết ra không bao giờ thêm S khi chỉ muốn cho biết số lượng của danh từ đi liền sau số.
VD: THREE CARS = 3 chiếc xe hơi  (THREE không thêm S )
* Nhưng khi bạn muốn nói số lượng con số nào đó nhiều hơn hai, bạn thêm S vào số chỉ số lượng con số
VD: FOUR NINES, 2 ZEROS = 4 SỐ 9, 2 SỐ 0 
* Ngoài ra, những số sau đây khi thêm S sẽ có nghĩa khác, không còn là 1 con số cụ thể nữa mà là một cách nói ước chừng, nhớ là bạn phải có OF đằng sau:
TENS OF = hàng chục.. 
DOZENS OF = hàng tá...
HUNDREDS OF = hàng trăm
THOUSANDS OF = hàng ngàn
MILLIONS OF = hàng triệu
BILLIONS OF = hàng tỷ

Các trường hợp thường dùng số đếm

1.Số điện thoại:
    My phone number is two-six-three, three-eight-four-seven. (263-3847): Số điện thoại của tôi là 263 3487
2. Đếm số lượng:
     I have thirteen books: Tôi có 13 quyển sách
    There are ten people in the room: Có 10 người trong phòng
3. Tuổi:
       I am fifty years old: Tôi 50 tuổi
4. Năm sinh:
    She was born in nineteen eighty-nine: Cô ấy sinh năm 1989
    America was discovered in fourteen ninety-two: Châu Mỹ được phát hiện năm 1492

 

x
Chia sẻ
Chia sẻ