Những câu nói tiếng Anh bất hủ của các Tổng thống Mỹ

Những câu nói tiếng Anh bất hủ của các Tổng thống Mỹ

Chuyên mục: Cách học nghe và nói tiếng Anh | 15/03/2017

Những câu nói tiếng Anh bất hủ của các Tổng thống Mỹ sẽ hữu ích cho bạn trong cuộc sống và giúp ích cho việc học tiếng Anh

                  Có rất nhiều câu nói của những người nổi tiếng để lại cho chúng ta những suy ngẫm và ấn tượng sâu sắc. Những câu nói đó thể hiện trí tuệ cũng như phẩm chất tính cách của cá nhân họ. Sau đây chúng tôi xin gửi tới bạn những câu nói tiếng Anh bất hủ của các Tổng thống Mỹ để cùng cảm nhận và luyện nói tiếng Anh.

=> Những câu nói tiếng Anh về ý chí hay nhất trong cuộc sống

=> Một số câu nói tiếng Anh thông dụng của người Mỹ

=> Những câu nói tiếng Anh về cuộc sống hay nhất

Những câu nói tiếng Anh bất hủ của các Tổng thống Mỹ

- “I walk slowly, but I never walk backward”. - (Abraham Lincoln)

=> “Có thể tiến chậm, nhưng đừng bao giờ bước lùi”.

- “In matters of style, swim with the current; in matters of principle, stand like a rock”. - (Thomas Jefferson)

=> “Với xu hướng, hãy bơi theo dòng. Với nguyên tắc sống, hãy vững như bàn thạch”

Những câu nói tiếng Anh bất hủ của các Tổng thống Mỹ

- “Tell the truth, work hard, and come to dinner on time”. - (Gerald R. Ford)

=> “Nói thật, làm chăm chỉ, và ăn tối đúng giờ”

- “If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader”. - (John Quicy Adams)

=> “Nếu hành động của bạn thôi thúc người khác ước mơ nhiều hơn, học tập nhiều hơn, hành động nhiều hơn, và trở nên tốt đẹp hơn, bạn chính là một nhà lãnh đạo thật sự”

- “Accomplishment will prove to be a journey, not a destination”. - (Dwight D. Eisenhower)

=> “Thành công là một cuộc hành trình, không phải là đích đến”.

- “Conformity is the jailer of freedom and enemy of the growth”. - (John F. Kennedy)

=> “Rập khuôn là cai tù của tự do và là kẻ thù của phát triển”.

- “If you’re walking down the right path, you’re willing to keep walking, eventually you’ll make progress”. - (Barack Obama)

=> “Nếu bạn đi đúng con đường và luôn luôn sẵn sàng bước tiếp, sớm muộn gì bạn cũng đạt được thành công”.

- “If you treat people right, they will treat you right…ninety percent”. - (Franklin D. Roosevelt)

=> “Nếu bạn đối tốt với mọi người, 90% họ cũng sẽ đối tốt lại với bạn”.

- “Believe you can, and you’re halfway there”. - (Theodore Roosevelt)

=> “Khi tin là mình có thể, bạn đã đạt được một nửa thành công”.

- “It is amazing what you can accomplish if you do not care who gets the credit”. - (Harry S. Truman)

=> “Thành công đến bất ngờ hơn khi bạn không quan tâm tới lợi ích”

Những câu nói tiếng Anh bất hủ của các Tổng thống Mỹ phía trên mà English4u sưu tầm được chắc chắn sẽ hữu ích cho bạn trong cuộc sống và giúp ích cho việc học tiếng Anh. Đây cũng là một trong những cách học nghe và nói tiếng Anh mà bạn cũng cần nên biết. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này và chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống!

 

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ