Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 13: Films and cinema
Chuyên mục: Đề thi tiếng Anh | 13/09/2017

Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 13: Films and cinema sẽ giúp bạn củng cố kiến thức và ôn thi học kì 2

Bài tập tiếng Anh lớp 10 unit 12 có đáp án
Chuyên mục: Lớp 10 | 06/10/2016

Cùng luyện tập tiếng Anh lớp 10 unit 12 chủ đề Music kèm đáp án chuẩn phía dưới sẽ giúp các em luyện tập tiếng Anh hàng ngày.

Bài tập tiếng Anh lớp 10 unit 11 có đáp án
Chuyên mục: Lớp 10 | 06/10/2016

Cùng làm bài tập tiếng Anh lớp 10 unit 11 chủ đề National Panks với các phần dưới đây. Mỗi phần sẽ đề cập đến từng chủ điểm khác nhau như phát âm, ngữ pháp tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh giúp các em có thể luyện tập tại nhà tốt hơn.

Bài tập tiếng Anh lớp 10 unit 10 có đáp án
Chuyên mục: Lớp 10 | 04/10/2016

Cùng ôn luyện tiếng Anh lớp 10 qua list bài tập đưới đây nhé. Bài tập gồm có phát âm, ngữ pháp tiếng Anh và từ vựng tiếng Anh. Luyện tập theo từng bài sẽ giúp bạn củng cố lại kiến thức đã học đó.

Bài tập tiếng Anh lớp 10 unit 9 có đáp án
Chuyên mục: Lớp 10 | 03/10/2016

Bài tập tiếng Anh lớp 10 unit 9 chủ đề Undersea world kèm đáp án chuẩn dưới đây sẽ giúp các em luyện tập tiếng Anh tại nhà tốt hơn. Cùng học tiếng Anh trên trang English4u nhé.

Bài tập tiếng Anh lớp 10 unit 7 có đáp án
Chuyên mục: Lớp 10 | 30/09/2016

Tổng hợp kiến thức ngữ pháp tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh trong bài tập dưới đây sẽ giúp các em ôn luyện lại kiến thức tiếng Anh lớp 10.

Bài tập tiếng Anh lớp 10 unit 6 có đáp án
Chuyên mục: Lớp 10 | 28/09/2016

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 gồm có những mục nào, các em cần nắm được chủ điểm ngữ pháp nào để vận dụng vào bài tập tốt hơn. Để nắm rõ những kiến thức đó, chúng ta cùng luyện tập theo unit dưới đây nhé.

Bài tập tiếng Anh lớp 10 unit 5 có đáp án
Chuyên mục: Lớp 10 | 28/09/2016

Cùng English4u ôn tập và tổng hợp lại những kiến thức tiếng Anh tiếng Anh lớp 10 đã học qua từng unit dưới đây nhé.

Bài tập tiếng Anh lớp 10 unit 4 có đáp án
Chuyên mục: Lớp 10 | 26/09/2016

Cùng English4u luyện tập tiếng Anh lớp 10 theo từng bài và bám sát kiến thức sách giáo khoa. Việc luyện tập tiếng Anh qua các bài tập tại nhà sẽ giúp các em ôn thi tốt hơn.

Bài tập tiếng Anh lớp 10 unit 3 có đáp án
Chuyên mục: Lớp 10 | 26/09/2016

Bài tập tiếng Anh lớp 10 theo từng unit trong sách, bám sát kiến thức sách giáo khoa sẽ giúp các em học sinh hệ thống lại kiến thức đã học và làm bài tập tốt hơn.

Bài tập tiếng Anh lớp 10 unit 8 có đáp án
Chuyên mục: Lớp 10 | 24/09/2016

Unit 8 trong sách tiếng Anh lớp 10 với chủ đề The story of my village sẽ cung cấp cho các em những kiến thức ngữ pháp tiếng Anh và từ vựng cơ bản để chuẩn bị tốt cho các kỳ thi tiếp theo.

Bài tập tiếng Anh lớp 10 unit 2 có đáp án
Chuyên mục: Lớp 10 | 24/09/2016

List bài tập tiếng Anh lớp 10 theo chủ đề sẽ được English4u giới thiệu tới các em. Sau mỗi đề bài là đáp án chi tiết, các em có thể tham khảo để nắm được tình hình kết quả học tập của mình nhé.

Bài tập tiếng Anh lớp 10 unit 1 có đáp án
Chuyên mục: Lớp 10 | 24/08/2016

Bài tập tiếng Anh lớp 10 unit 1 có đáp án chuẩn giúp các em luyện tập và học tiếng Anh tốt hơn.