Những thông tin cần biết về Ielts
Chuyên mục: Ielts | 24/09/2016

IELTS (viết tắt của từ International English Language Testing System. Đây là hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế được tổ chức tại hơn 800 trung tâm trên thế giới.

Gửi tin nhắn đến hỗ trợ
Gửi tin nhắn đến hỗ trợ