Khóa học TIẾNG ANH GIAO TIẾP bao gồm 04 cấp độ từ dễ đến khó, từ BEGINNER đến INTERMEDIATE.


Ngoài nội dung bài học giao tiếp chính khóa học TIẾNG ANH GIAO TIẾP cũng bao gồm các nội dung bổ trợ:


LUYỆN GIAO TIẾP THEO TÌNH HUỐNG THỰC TẾ,


LUYỆN GIAO TIẾP MẪU CÂU CHUYÊN NGÀNH,


LUYỆN GIAO TIẾP CÁC MẪU CÂU THÔNG DỤNG.


Để bắt đầu các khóa học TIẾNG ANH GIAO TIẾP, bạn cần hoàn tất khóa học TIẾNG ANH CƠ BẢN, và KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ GIAO TIẾP. Nếu bạn đã biết được trình độ giao


tiếp hiện tại của mình, vui lòng tham khảo và học thử ngay các khóa TIẾNG ANH GIAO TIẾP dưới đây:


Đây là khóa học giao tiếp cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Trong khóa học này, bạn củng cố toàn bộ từ vựng cơ bản trong tiếng Anh, học các mẫu câu giao tiếp cơ bản để tự tin nghe-nói tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp thông dụng hàng ngày.
Đây là khóa học giao tiếp cao hơn của cấp độ Beginner, dành cho người có trình độ Sơ Trung Cấp. Khóa học mở rộng vốn từ vựng trong đời sống hàng ngày. Các mẫu câu giao trong khóa học cũng được nâng cao hơn. Kết thúc khóa học này người học tự tin giao tiếp chuyên sâu hơn về các chủ đề thông dụng trong đời sống.
Đây là khóa học giao tiếp cao hơn của cấp độ ELEMENTARY, dành cho người có trình độ Tiền Trung Cấp. Trong khóa học này, các từ vựng và mẫu câu giao tiếp sơ cấp được củng cố. Đồng thời, khóa học mở rộng chủ đề giao tiếp về nhiều chủ đề chuyên sâu hơn trong cuộc sống, và cung cấp. Người học ở trình độ này có thể biện luận và bắt đầu phân tích sâu về mọi chủ đề giao tiếp.
Đây là khóa học giao tiếp dành cho người có trình độ Tiền Trung Cấp. Trong khóa học này, người học được cung cấp các từ vựng, mẫu câu về các chủ đề giao tiếp chuyên sâu. Kỹ năng biện luận, thuyết trình được củng cố và hoàn thiện trong khóa học này. Kết thúc trình độ INTERMEDIATE, người học tự tin giao tiếp về mọi chủ đề gặp phải trong cuộc sống.
x