Lesson 1: Tourism

Task 1

Kích vào biểu tượng ^FCC36625194FD7BF70D18AD9E0B339F903418FC0A163177B8B^pimgpsh_fullsize_distr.jpg để nghe trước bài luyện nói để bắt chước ngữ điệu, cách phát âm…. Nhấn nút ‘Show Script’ để xem lời thoại bài luyện tập. Sau đó nhấn nút ‘Start’ để bắt đầu thực hành. Máy đóng vai ‘Man/Woman’[...] , bạn đóng vai ‘You’. Khi biểu tượng ^C4B5F5C8EFAFC786AE5431B44892982B6DA28F02BDC34C2F4F^pimgpsh_fullsize_distr.jpg hiện lên màu đỏ, bạn bắt đầu thu âm theo lời thoại của vai ‘You’ ở hộp thoại bên trái. Nhấn nút ‘Skip’ nếu bạn muốn bỏ qua câu thoại đó, nhấn nút ‘Next’ nếu bạn thu âm xong trước khi thời gian cho phép thu âm (20 giây) kết thúc để chuyển sang câu tiếp theo. Sau khi hoàn thành bài luyện nói, nhấn nút ‘End’ để máy lưu lại toàn bộ bài thoại. Bạn có 10 phút để tải toàn bộ bài thoại mà bạn vừa thực hành về máy của bạn (link download ngay dưới nút ‘End’).

Lưu ý:

+ Ở mỗi câu đàm thoại, bạn có 20s để thu âm, vì thế, khi đã thu âm xong mỗi câu đàm thoại, bạn vui lòng giữ im lặng để tránh phần mềm thu lại tạp âm.

+ Cơ chế nhận diện phát âm chỉ chỉ ra chính xác đến từng ký tự mà bạn thu âm đúng hoặc sai khi câu bạn thu âm lại có số từ bằng với câu mẫu, nếu không, phần mềm chỉ bôi xanh các từ mà bạn phát âm đúng hoàn toàn so với câu mẫu, các từ mà bạn phát âm sai dù chỉ là 1 ký tự so với từ trong câu mẫu sẽ được bôi đỏ.

Sau 10 phút đoạn thu âm bài luyện tập của bạn sẽ tự động bị xóa. Chúc các bạn luyện nói thành công!

00:00
Script
Man:
I really wish I was going on this trip with you. I’ve always wanted to go backpacking.
You:
Yeah, it would be amazing to go together.
Man:
So, what’s your itinerary?
You:
Well, I don't have a definite plan, but I'm going to spend around 2 months in India, 3 months in South East Asia, another 2 months in Australia, and then 3 months in South America.
Man:
That sounds incredible. I’m so jealous!
You:
You should come!
Man:
Yeah, we’ll see. Maybe I’ll be able to meet you somewhere for a couple of weeks if I can get the time off work. India’s your first destination, right?
You:
Yeah. I’m flying into New Delhi.
Man:
And then where?
You:
Vietnam.
Man:
Ah cool. Maybe I’ll meet you there. I read a brochure about Sapa and Ha Long Bay recently. I’d love to see them.
You:
Do it! You can meet me in Hanoi and we'll tour the country. I'll probably be there around May. The weather will be good then, too.
Man:
Alright. I’ll look into it.
Practice
Man:
You:
Man:
You:
Man:
You:
Man:
You:
Man:
You:
Man:
You:
Man:
Ghi chú về bài học
Xuất ghi chú
Bình luận về bài
Vi Văn Tiến
8/4/2016 3:48:32 PM
hay hay hay
Vi Văn Tiến
8/4/2016 3:48:31 PM
hay hay hay
Hưng Oppa
7/21/2016 9:07:19 AM
con hương rồ
Bo AY
7/9/2016 7:07:24 PM
Nói trên lap nên chả có bài lào được chuẩn /_\
Tôn Nữ Kiều My
7/8/2016 1:22:39 PM
Very good
Bình luận của bạn
Đồng bộ hóa bình luận của bạn lên Bật Tắt
Gửi bình luận
Nguyễn Mai Phượng
4/23/2017 9:29:19 PM
this is very good and fun
Nguyen Thanh Thuy
4/21/2017 8:25:37 PM
BAI NAY DE AI ZO
linh
4/18/2017 8:58:51 PM
toi dc100/100 co
Chut ly lom
4/18/2017 5:10:24 PM
may pn hok lop may
Nguyen VAN Huy
4/16/2017 9:18:17 PM
this English wed is good and provide enough information but each student need to learn by heard and has desire