Đăng ký khóa hoc

Cách 1: Đăng ký trực tiếp

Để đăng ký tham gia khóa học, bạn cần Đăng ký thành viênĐăng nhập


Sau khi đã đăng nhập, bạn vui lòng truy cập TRANG CÁ NHÂN và chọn Nạp tiền vào tài khoản


Khi hoàn tất việc nạp tiền vào tài khoản, bạn vui lòng truy cập "cá nhân" và chọn nút “Mua khóa học”
Tại đây, bạn lựa chọn khóa học mà bạn muốn đăng ký tham gia và nhấn nút MUA KHÓA HỌC để hoàn tất.

Cách 2: Nhập hỗ trợ đăng ký khóa học

Vui lòng chọn khóa học bạn muốn tham gia:

Vui lòng nhập họ tên bạn:

Vui lòng nhập số điện thoại
để nhận hỗ trợ đăng ký khóa học:

English4u sẽ liên lạc với bạn ngay sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ.

x