Lesson 1: Greetings

Nghe đoạn hội thoại để nắm được chủ điểm chính của bài. Bạn có thể click vào icon  để nghe lại các từ/cụm từ/câu được liệt kê bên tay phải. Đồng thời, bạn có thể click vào icon ^C4B5F5C8EFAFC786AE5431B44892982B6DA28F02BDC34C2F4F^pimgpsh_fullsize_distr.jpg và thu âm lại các từ/cụm từ/câu này để kiểm tra khả năng phát âm của bạn.

Ghi chú về bài học
Xuất ghi chú
Bình luận về bài
Trần Bảo Anh
4/5/2017 6:51:51 PM
ai kb với mk ko
Nguyễn Anh Tuấn
12/20/2016 4:54:22 PM
good:))))
Như Phượng Kim
11/24/2016 4:03:33 PM
I am a student of this course. I have to say that it is great. I can improve my English pronunciation here. You should sign it!
Như Phượng Kim
11/24/2016 4:02:35 PM
Helloguys!
Kang Tae Oh
10/15/2016 9:08:31 PM
có bạn nào học khóa học này chưa ạ cho mk xin yk kiến tham khảo vs ạ
Bình luận của bạn
Đồng bộ hóa bình luận của bạn lên Bật Tắt
Gửi bình luận
Nguyễn Mai Phượng
4/23/2017 9:29:19 PM
this is very good and fun
Nguyen Thanh Thuy
4/21/2017 8:25:37 PM
BAI NAY DE AI ZO
linh
4/18/2017 8:58:51 PM
toi dc100/100 co
Chut ly lom
4/18/2017 5:10:24 PM
may pn hok lop may
Nguyen VAN Huy
4/16/2017 9:18:17 PM
this English wed is good and provide enough information but each student need to learn by heard and has desire