Unit 1: My new school

Video bài giảngXem bài giảng để đọc đúng từ vựng chủ điểm của bài nhé.
Vocabulary
Uniform
Đồng phục
Scissors
Kéo
Glue
Hồ dán
Playground
Sân chơi
Subject
Môn học
Classmate
Bạn cùng lớp
Dictionary
Từ điển
Paperclip
Kẹp giấy
Crayon
Bút sáp màu
Task 2Drag the words into the blanks to find the meaning of the word. (Kéo các từ vào chỗ trống để tìm nghĩa của từ.)
compass
bicycle
school
calculator
uniform
1

Students use it for Math lesson: .

2

This is a place where students study there: .

3

It has two wheels. Many students ride it to school: .

4

Students must wear it at school: .

5

We use it to draw a big or small circle in Math lesson: .

Ghi chú về bài học
Xuất ghi chú
Bình luận của bạn
Đồng bộ hóa bình luận của bạn lên Bật Tắt
Gửi bình luận
manhtuyen
12/1/2021 3:58:44 PM
bài hay quá
Trương văn duy anh
12/1/2021 11:32:26 AM
hay
0987150064
11/29/2021 8:01:12 PM
Very good job
0976559025
11/24/2021 7:54:08 AM
this English wed is good and provide enough information but each student need to learn by heard and has desire
Đào Ngọc Huân
11/21/2021 1:52:04 PM
hay