PRACTICE 1

Task 1Listen and fill in the blanks to complete the following sentences. (Nghe và điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau.)
1

This man is wearing .

2

He is looking into a movie .

3

He is using a .

4

The man is checking his .

5

The woman is looking in a .

6

The woman is .

7

She is putting  in her eye.

8

The man in white is a .

9

The man in white is a .

10

The woman has an injured .

Ghi chú về bài học
Xuất ghi chú
Bài học cùng chuyên mục
Bình luận của bạn
Đồng bộ hóa bình luận của bạn lên Bật Tắt
Gửi bình luận
manhtuyen
12/1/2021 3:58:44 PM
bài hay quá
Trương văn duy anh
12/1/2021 11:32:26 AM
hay
0987150064
11/29/2021 8:01:12 PM
Very good job
0976559025
11/24/2021 7:54:08 AM
this English wed is good and provide enough information but each student need to learn by heard and has desire
Đào Ngọc Huân
11/21/2021 1:52:04 PM
hay