Giáo viên và chuyên gia

Khóa học TIẾNG ANH PHỔ THÔNG củng cố các kiến thức về từ vựng và mẫu câu giao tiếp của chương trình SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH MỚI của Bộ GD&ĐT.


English4u tiếp cận những nội dung này dưới góc độ luyện phát âm, giao tiếp nghe-nói tiếng Anh, nhằm giúp học sinh các lớp đạt tình tích cao tại trường,


đồng thời tự tin giao tiếp tiếng Anh.


Ông Oliver Newman


Chuyên gia Anh ngữ đến từ Oxford, Vương Quốc Anh

Khóa học TIẾNG ANH PHỔ THÔNG củng cố các kiến thức về từ vựng và mẫu câu giao tiếp của chương trình SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH MỚI của Bộ GD&ĐT.


English4u tiếp cận những nội dung này dưới góc độ luyện phát âm, giao tiếp nghe-nói tiếng Anh, nhằm giúp học sinh các lớp đạt tình tích cao tại trường,


đồng thời tự tin giao tiếp tiếng Anh.


ÔngNguyễn Minh Tuấn


Chuyên gia đào tạo Anh ngữ đến từ Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Khóa học TIẾNG ANH PHỔ THÔNG củng cố các kiến thức về từ vựng và mẫu câu giao tiếp của chương trình SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH MỚI của Bộ GD&ĐT.


English4u tiếp cận những nội dung này dưới góc độ luyện phát âm, giao tiếp nghe-nói tiếng Anh, nhằm giúp học sinh các lớp đạt tình tích cao tại trường,


đồng thời tự tin giao tiếp tiếng Anh.


Trần Thị Ngọc Diệp


Chuyên gia đào tạo Anh ngữ đến từ Đại học Hà Nội

Khóa học TIẾNG ANH PHỔ THÔNG củng cố các kiến thức về từ vựng và mẫu câu giao tiếp của chương trình SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH MỚI của Bộ GD&ĐT.


English4u tiếp cận những nội dung này dưới góc độ luyện phát âm, giao tiếp nghe-nói tiếng Anh, nhằm giúp học sinh các lớp đạt tình tích cao tại trường,


đồng thời tự tin giao tiếp tiếng Anh.


Ông Sam Doran


Chuyên gia đào tạo Anh Ngữ đến từ Hoa Kỳ

Khóa học TIẾNG ANH PHỔ THÔNG củng cố các kiến thức về từ vựng và mẫu câu giao tiếp của chương trình SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH MỚI của Bộ GD&ĐT.


English4u tiếp cận những nội dung này dưới góc độ luyện phát âm, giao tiếp nghe-nói tiếng Anh, nhằm giúp học sinh các lớp đạt tình tích cao tại trường,


đồng thời tự tin giao tiếp tiếng Anh.


x