Bill Gates- Mosquitos, malaria and education

Ghi chú về bài học
Xuất ghi chú
Xem thêm clip khác
Bình luận về bài
admin
2/24/2016 4:52:24 PM
Dear bạn Nguyen Thach, chúng tôi đã test lại thì thấy clip vẫn có thể xem được bình thường. Bạn vui lòng kiểm tra lại đường truyền Internet của mình nhé. Cảm ơn bạn!
Nguyen Thach
2/24/2016 3:40:51 PM
Sao ko xem được clip
Bình luận của bạn
Đồng bộ hóa bình luận của bạn lên Bật Tắt
Gửi bình luận