Lesson 3: Describing people

Nghe đoạn hội thoại để nắm được chủ điểm chính của bài. Bạn có thể click vào icon  để nghe lại các từ/cụm từ/câu được liệt kê bên tay phải. Đồng thời, bạn có thể click vào icon ^C4B5F5C8EFAFC786AE5431B44892982B6DA28F02BDC34C2F4F^pimgpsh_fullsize_distr.jpg và thu âm lại các từ/cụm từ/câu này để kiểm tra khả năng phát âm của bạn.

Ghi chú về bài học
Xuất ghi chú
Bình luận về bài
Nguyễn Anh Tuấn
12/24/2016 9:00:30 AM
=D =D =D
Nguyễn Lê Khánh Linh
6/22/2016 10:06:13 PM
hazzzzzzzzzzzzzz
Huỳnh Jony
4/20/2016 3:29:51 PM
nhưc đầu.....
nghia.nv.bn91@gmail.com
3/4/2015 10:04:05 AM
nghia.nv.bn91@gmail.com
nghia.nv.bn91@gmail.com
3/4/2015 10:04:00 AM
nghia.nv.bn91@gmail.com
Bình luận của bạn
Đồng bộ hóa bình luận của bạn lên Bật Tắt
Gửi bình luận
Nguyễn Mai Phượng
4/23/2017 9:29:19 PM
this is very good and fun
Nguyen Thanh Thuy
4/21/2017 8:25:37 PM
BAI NAY DE AI ZO
linh
4/18/2017 8:58:51 PM
toi dc100/100 co
Chut ly lom
4/18/2017 5:10:24 PM
may pn hok lop may
Nguyen VAN Huy
4/16/2017 9:18:17 PM
this English wed is good and provide enough information but each student need to learn by heard and has desire