Lesson 1: Nice to meet you!

Nghe đoạn hội thoại để nắm được chủ điểm chính của bài. Bạn có thể click vào icon  để nghe lại các từ/cụm từ/câu được liệt kê bên tay phải. Đồng thời, bạn có thể click vào icon ^C4B5F5C8EFAFC786AE5431B44892982B6DA28F02BDC34C2F4F^pimgpsh_fullsize_distr.jpg và thu âm lại các từ/cụm từ/câu này để kiểm tra khả năng phát âm của bạn.

Ghi chú về bài học
Xuất ghi chú
Bình luận về bài
Chut ly lom
4/18/2017 5:10:24 PM
may pn hok lop may
nguyễn hải vân
4/7/2017 7:32:55 PM
HAY VÀ TỐT CHO AI MỚI HỌC LẮM LUN
Nguyen Jung
3/4/2017 11:15:35 AM
very good
nguyễn thị huyền
2/15/2017 11:55:00 AM
sao ko thu âm được các câu để kiểm tra khả nảng cúa mình vậy
Lê Vũ Khánh Minh
2/1/2017 11:23:19 AM
toi cam thay bai nay rat bo ich ok
Bình luận của bạn
Đồng bộ hóa bình luận của bạn lên Bật Tắt
Gửi bình luận
Nguyễn Mai Phượng
4/23/2017 9:29:19 PM
this is very good and fun
Nguyen Thanh Thuy
4/21/2017 8:25:37 PM
BAI NAY DE AI ZO
linh
4/18/2017 8:58:51 PM
toi dc100/100 co
Chut ly lom
4/18/2017 5:10:24 PM
may pn hok lop may
Nguyen VAN Huy
4/16/2017 9:18:17 PM
this English wed is good and provide enough information but each student need to learn by heard and has desire
Gửi tin nhắn đến hỗ trợ
Gửi tin nhắn đến hỗ trợ