dao tao tieng anh

Bộ Quốc Phòng Anh tiếp tục hỗ trợ chương trình đào tạo tiếng Anh cho các sĩ quan quân đội Việt Nam
Chuyên mục: Tin tức | 08/09/2015
Tiếp tục hỗ trợ chương trình đào tạo tiếng Anh cho các sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam là một trong số những hoạt động hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng mà Anh Quốc và Việt Nam đã thống nhất tiếp tục thúc đẩy trong năm 2015.
x
Chia sẻ
Chia sẻ