Tags

Các đoạn hội thoại tiếng Anh trong khách sạn
Chuyên mục: Cách học tiếng Anh giao tiếp | 16/11/2016
Gồm 4 đoạn hội thoại thường sử dụng trong khách sạn
Câu hỏi tiếng Anh phỏng vấn xin việc khách sạn
Chuyên mục: Cách học tiếng Anh giao tiếp | 16/11/2016
Gồm 20 câu hỏi tiếng Anh phỏng vấn tuyển dụng nhân viên khách sạn
Tiếng Anh dành cho nhân viên nhà hàng khách sạn
Chuyên mục: Cách học tiếng Anh giao tiếp | 16/11/2016
Những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cho nhân viên trong nhà hàng và khách sạn
Tiếng Anh buồng phòng khách sạn
Chuyên mục: Cách học tiếng Anh giao tiếp | 16/11/2016
Các từ vựng chuyên dụng, từ vựng tình trạng buồng phòng, từ vựng trang thiết bị trong phòng, các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp trong buồng phòng khách sạn của nhân viên buồng phòng và khách.
Từ vựng tiếng Anh nhà hàng khách sạn
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 16/11/2016
Từ vựng tiếng Anh nhà hàng và từ vựng tiếng Anh khách sạn
Tiếng Anh giao tiếp trong khách sạn
Chuyên mục: Cách học tiếng Anh giao tiếp | 16/11/2016
Từ vựng tiếng Anh về khách sạn và những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp trong khách sạn cho nhân viên và khách.
First  Prev  ...  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  Next  Last
x
Chia sẻ
Chia sẻ