Hỏi đáp về công nghệ
Phần mềm nhận diện phát âm.
Mình muốn hỏi về phần mềm nhận diện phát âm sử dụng như thế nào? Bắt buộc phải có tai nghe mới học được hả bạn?
Người Gửi:Nguyễn Nhật Minh | Gửi lúc:1/11/2016 6:21:33 PM
Phần mềm nhận diện phát âm.
Tại sao khi tôi sử dụng phần mềm nhận diện phát âm, làm theo đúng hướng dẫn và đọc đúng từ mà chữ vẫn hiện đỏ báo sai?
Người Gửi:Hoài Nam | Gửi lúc:1/11/2016 4:57:01 PM