Lesson 2: Family

Task 1

Kích vào biểu tượng ^FCC36625194FD7BF70D18AD9E0B339F903418FC0A163177B8B^pimgpsh_fullsize_distr.jpg để nghe trước bài luyện nói để bắt chước ngữ điệu, cách phát âm…. Nhấn nút ‘Show Script’ để xem lời thoại bài luyện tập. Sau đó nhấn nút ‘Start’ để bắt đầu thực hành. Máy đóng vai ‘Man/Woman’[...] , bạn đóng vai ‘You’. Khi biểu tượng ^C4B5F5C8EFAFC786AE5431B44892982B6DA28F02BDC34C2F4F^pimgpsh_fullsize_distr.jpg hiện lên màu đỏ, bạn bắt đầu thu âm theo lời thoại của vai ‘You’ ở hộp thoại bên trái. Nhấn nút ‘Skip’ nếu bạn muốn bỏ qua câu thoại đó, nhấn nút ‘Next’ nếu bạn thu âm xong trước khi thời gian cho phép thu âm (20 giây) kết thúc để chuyển sang câu tiếp theo. Sau khi hoàn thành bài luyện nói, nhấn nút ‘End’ để máy lưu lại toàn bộ bài thoại. Bạn có 10 phút để tải toàn bộ bài thoại mà bạn vừa thực hành về máy của bạn (link download ngay dưới nút ‘End’).

Lưu ý:

+ Ở mỗi câu đàm thoại, bạn có 20s để thu âm, vì thế, khi đã thu âm xong mỗi câu đàm thoại, bạn vui lòng giữ im lặng để tránh phần mềm thu lại tạp âm.

+ Cơ chế nhận diện phát âm chỉ chỉ ra chính xác đến từng ký tự mà bạn thu âm đúng hoặc sai khi câu bạn thu âm lại có số từ bằng với câu mẫu, nếu không, phần mềm chỉ bôi xanh các từ mà bạn phát âm đúng hoàn toàn so với câu mẫu, các từ mà bạn phát âm sai dù chỉ là 1 ký tự so với từ trong câu mẫu sẽ được bôi đỏ.

Sau 10 phút đoạn thu âm bài luyện tập của bạn sẽ tự động bị xóa. Chúc các bạn luyện nói thành công!

00:00
Script
Man:
Hey Rosie, do you want to watch a film tonight?
You:
Ah, I can't. I have to go to a big family party.
Man:
Oh really? What for?
You:
It's my uncle Joe's birthday. The whole family is going to his house for dinner and drinks.
Man:
That sounds nice!
You:
Really? I hate family parties. Everyone asks me the same questions.
Man:
Oh, come on. You’re going to see all the people you love!
You:
Pff. Too many people. Even my great aunts and uncles are coming.
Man:
I’m sure you’ll have a good time.
You:
Maybe. I mean, it will be nice to see some of my cousins. Also, I want to see my niece.
Man:
Oh, does your sister have a baby?
You:
Yeah! I'm an aunt!
Man:
That’s great. So why are you complaining? You’ll have a great time!
You:
Yeah, I will.
Practice
Man:
You:
Man:
You:
Man:
You:
Man:
You:
Man:
You:
Man:
You:
Man:
You:
Ghi chú về bài học
Xuất ghi chú
Bình luận về bài
Hương Phạm Thị
8/8/2016 8:23:42 AM
ad ơi, làm thế nào để chấm điểm được vậy
Hương Phạm Thị
8/8/2016 8:23:20 AM
ad ơi, làm thế nào để chấm điểm được vậy
Bo AY
7/23/2016 4:57:45 PM
xóa cái show answer còn hơn :v gặp câu khó lần nào mị cũng 'lỡ tay' nhấn :vv
Nguyễn Lê Khánh Linh
6/22/2016 9:39:52 PM
^^-^^
Nguyễn Lê Khánh Linh
6/22/2016 9:35:37 PM
^^
Bình luận của bạn
Đồng bộ hóa bình luận của bạn lên Bật Tắt
Gửi bình luận
Nguyễn Mai Phượng
4/23/2017 9:29:19 PM
this is very good and fun
Nguyen Thanh Thuy
4/21/2017 8:25:37 PM
BAI NAY DE AI ZO
linh
4/18/2017 8:58:51 PM
toi dc100/100 co
Chut ly lom
4/18/2017 5:10:24 PM
may pn hok lop may
Nguyen VAN Huy
4/16/2017 9:18:17 PM
this English wed is good and provide enough information but each student need to learn by heard and has desire
Gửi tin nhắn đến hỗ trợ
Gửi tin nhắn đến hỗ trợ