Lesson 2: Family

Nghe đoạn hội thoại để nắm được chủ điểm chính của bài. Bạn có thể click vào icon  để nghe lại các từ/cụm từ/câu được liệt kê bên tay phải. Đồng thời, bạn có thể click vào icon ^C4B5F5C8EFAFC786AE5431B44892982B6DA28F02BDC34C2F4F^pimgpsh_fullsize_distr.jpg và thu âm lại các từ/cụm từ/câu này để kiểm tra khả năng phát âm của bạn.

Ghi chú về bài học
Xuất ghi chú
Bình luận về bài
Hương Phạm Thị
8/8/2016 8:23:42 AM
ad ơi, làm thế nào để chấm điểm được vậy
Hương Phạm Thị
8/8/2016 8:23:20 AM
ad ơi, làm thế nào để chấm điểm được vậy
Bo AY
7/23/2016 4:57:45 PM
xóa cái show answer còn hơn :v gặp câu khó lần nào mị cũng 'lỡ tay' nhấn :vv
Nguyễn Lê Khánh Linh
6/22/2016 9:39:52 PM
^^-^^
Nguyễn Lê Khánh Linh
6/22/2016 9:35:37 PM
^^
Bình luận của bạn
Đồng bộ hóa bình luận của bạn lên Bật Tắt
Gửi bình luận
Nguyễn Mai Phượng
4/23/2017 9:29:19 PM
this is very good and fun
Nguyen Thanh Thuy
4/21/2017 8:25:37 PM
BAI NAY DE AI ZO
linh
4/18/2017 8:58:51 PM
toi dc100/100 co
Chut ly lom
4/18/2017 5:10:24 PM
may pn hok lop may
Nguyen VAN Huy
4/16/2017 9:18:17 PM
this English wed is good and provide enough information but each student need to learn by heard and has desire