Lesson 10: I feel very comfortable here

Nghe đoạn hội thoại để nắm được chủ điểm chính của bài. Bạn có thể click vào icon  để nghe lại các từ/cụm từ/câu được liệt kê bên tay phải. Đồng thời, bạn có thể click vào icon ^C4B5F5C8EFAFC786AE5431B44892982B6DA28F02BDC34C2F4F^pimgpsh_fullsize_distr.jpg và thu âm lại các từ/cụm từ/câu này để kiểm tra khả năng phát âm của bạn.

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú về bài học
Xuất ghi chú
Bình luận về bài
Tran David
7/2/2016 6:42:37 PM
chương trình hc Tiếng Anh qua online rất tốt :) và tui rất hài lòng về nó =))
Tran David
7/2/2016 6:42:34 PM
chương trình hc Tiếng Anh qua online rất tốt :) và tui rất hài lòng về nó =))
phan dinh kong
6/3/2016 10:02:36 PM
They never laugh at my bad French" mean: Họ không bao giờ chê tôi nói tiếng Pháp rất dở, phải vậy hông ta
Admin
5/27/2016 8:58:48 AM
Chào bạn Jony, câu trên có nghĩa là "Họ không bao giờ cười khi tôi nói tiếng Pháp không tốt."
Huỳnh Jony
4/10/2016 2:00:04 PM
Add giup e ko hiểu nghĩa nghĩa câu này..."They never laugh at my bad French"
Bình luận của bạn
Đồng bộ hóa bình luận của bạn lên Bật Tắt
Gửi bình luận
Nguyễn Mai Phượng
4/23/2017 9:29:19 PM
this is very good and fun
Nguyen Thanh Thuy
4/21/2017 8:25:37 PM
BAI NAY DE AI ZO
linh
4/18/2017 8:58:51 PM
toi dc100/100 co
Chut ly lom
4/18/2017 5:10:24 PM
may pn hok lop may
Nguyen VAN Huy
4/16/2017 9:18:17 PM
this English wed is good and provide enough information but each student need to learn by heard and has desire
Gửi tin nhắn đến hỗ trợ
Gửi tin nhắn đến hỗ trợ