hoc ngoai ngu

Nguyên tắc để học tốt bất kỳ ngoại ngữ nào
Chuyên mục: Bài viết tiếng Anh hay | 08/09/2015
ể học tiếng anh hay bất kì ngoại ngữ nào khác trước hết người học phải tạo được môi trường học ngoại ngữ tốt, ở đó mọi người cùng học, các hoạt động đều diễn ra bằng thứ ngôn ngữ mà họ đang học
x
Chia sẻ
Chia sẻ