President Obama Delivers Remarks at the National Convention Center

Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Obama tại trung tâm hội nghi quốc gia
Chuyên mục: Bí quyết học tập | 24/05/2016
Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Obama tại trung tâm hội nghi quốc gia
x
Chia sẻ
Chia sẻ