Bảng phiên âm tiếng Anh chuẩn quốc tế
Chuyên mục: Cách học phát âm tiếng Anh | 12/04/2016
Bảng phiên âm tiếng Anh chuẩn quốc tế hay còn viết tắt là IPA (International Phonetic Alphabet) là bảng phiên âm những âm tiếng Anh quốc tế. Dựa vào bảng phiên âm quốc tế chúng ta có thể biết được cách phát âm tiếng Anh cũng như cách đọc những âm trong tiếng Anh.
Bảng phiên âm tiếng Anh
Chuyên mục: Cách học phát âm tiếng Anh | 28/03/2016
Bảng phiên âm tiếng Anh giúp bạn phát âm và nói tiếng Anh tốt.
x
Chia sẻ
Chia sẻ